Op 4 maart is het naar jaarlijkse gewoonte Wereld Obesitas Dag, met dit jaar de opmerkelijke focus “veranderende perspectieven: laten we praten over obesitas”. Het jaarthema roept op om samen het obesitasverhaal te veranderen voor een gelukkiger, gezonder en langer leven. De internationale dag wil mensen bewustmaken van de gezondheidsproblemen die obesitas met zich meebrengt.

Wat betekent samenwerken aan veranderende perspectieven nu precies? In wat volgt krijg je verduidelijking bij een aantal aspecten die het jaarthema naar voor schuift.

Samen: Een goed obesitasbeleid voeren we samen. Meerdere factoren bepalen obesitas en dat vraagt om ingrijpen in verschillende contexten en op allerlei niveaus: op school, thuis, op het werk, in de gezondheidszorg maar evengoed binnen de industrie, overheid en media. Dat wil zeggen dat niet alleen zorgverleners of medici werken aan goed obesitasbeleid maar dat we daar allemaal samen een belangrijke rol in kunnen spelen. Het is geen individuele maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Veranderen: Onderzoek maakt duidelijk dat een goed obesitasbeleid vraagt om verandering. Een aantal rotsvaste overtuigingen rond de oorzaken en behandeling van obesitas zijn niet correct en kunnen zelfs nadelige gevolgen hebben. De World Obesity Federation geeft het zelf aan: een efficiënt obesitasbeleid vraagt aanpassing en verandering van een aantal mythes en het daarbij horende stigma rond obesitas. Ook verandering van de omgeving hoort hierbij: van een obesogene omgeving naar een omgeving die ondersteunend is voor gezond eten, bewegen, en slapen en dat op een manier die ons lichaamstevreden maakt.

Gelukkiger, gezonder en langer leven: Uit steeds meer onderzoek blijkt dat een te grote focus op gewicht onterecht is. Op vlak van individuele gezondheid is gewicht zelden de enige of goede parameter. Bovendien blijkt dat een gezonde leefstijl de gezondheid significant kan verbeteren ongeacht gewichtsverandering. Men pleit ervoor om de focus te verleggen en consequent een gezonde leefstijl te promoten in plaats van substantieel gewichtsverlies.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits:
“Een gezonde geest in een gezond lichaam is de basis van alles. Bij obesitas spelen vele factoren. Daarom is het bij uitstek een verhaal van “health in all policies”.  Zo is bespreekbaarheid en meer aandacht voor obesitas niet enkel belangrijk op het vlak van volksgezondheid, maar ook van onderwijs, van werk, van omgeving, …   Samen met tal van organisaties over heel Vlaanderen werken we dan ook aan een gezonde levensstijl. Zowel de deelstaten als federale overheid bundelen de krachten op vlak van preventie, het vroeg detecteren van signalen en zorg die nabij en op maat is.”

In Vlaanderen hebben we dit al een tijdje begrepen. Vanuit het beleidsdomein Volksgezondheid werken we dagdagelijks aan een doordacht en preventief gezondheidsbeleid in het kader van de gezondheidsdoelstelling‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Via een doordachte samenwerking willen we verandering teweegbrengen in functie van een gelukkiger en gezonder leven van alle Vlamingen, met bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Doelstellingen zijn ten eerste dat burgers, ouders en gezinnen het makkelijker hebben om gezonde keuzes te maken. Ten tweede dat vrijetijdsactoren, onderwijs, ondernemingen en lokale besturen een beleid voeren dat een gezonde leefstijl bevordert. En tot slot dat verschillende overheden een beleid voeren dat gericht is op het vermijden van gezondheidsrisico’s, het bevorderen van gezonde keuzes en een gezonde levensstijl, en op zijn minst op niveau van omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving.

Om deze doelstellingen te bereiken werkt Zorg en Gezondheid samen met de partnerorganisaties Gezond Leven vzw en Eetexpert vzw die zorgen voor goed onderbouwde informatie voor zowel professionals als het algemeen publiek, concrete acties en methodieken bij deze doelstellingen.

In de strijd tegen obesitas zet Gezond Leven vzw voornamelijk in op het versterken van gezondheidsvaardigheden op vlak van voeding en beweging, in combinatie met het creëren van een omgeving die gezonder eten en meer bewegen mogelijk en vooral evident maakt. De focus daarbij ligt op alle omgevingen waarin mensen opgroeien, wonen en werken: kinderopvang, scholen, de werksetting, openbare ruimte … Telkens met bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Met de voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek als inhoudelijke kapstok, ontwikkelt en implementeert Gezond Leven vzw tal van methodieken. Denk maar aan Snack & Chill voor gezonde snacks op school, SWEEP voor toffe beweegtips bij jongeren, Bewegen Op Verwijzing voor coaching en een beweegplan bij volwassenen, nudgingmaterialen voor een gezond voedingsaanbod op het werk, en nog veel meer.

Eetexpert ondersteunt bij dit gezondheidsbeleid als expertisecentrum voor eet-en gewichtsproblemen. Deze partnerorganisatie ondersteunt de vele professionals rond Vlamingen (zorgverleners en preventiewerkers) maar ook de medewerkers op de vindplaatsen waar jongeren zich bevinden bijvoorbeeld via tools voor mediamakers, sportcoaches en jeugdwerkers. Concrete focuspunten in de preventie van obesitas zijn onder meer het voorzien van een niet stigmatiserende communicatie door mediamakers en gezondheidswerkers, het werken aan een versterkend klimaat op de plaatsen waar jongeren opgroeien (o.a. in sportclubs, jeugdbewegingen, school, …), en het organiseren van tijdige detectie bij vroege probleemsignalen van jongeren (bijvoorbeeld via gerichte stappenplannen, eerstelijnsopvang, en gerichte verwijshulp).   

Het kenniscentrum adviseert ook binnen andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld media, jeugd, en de federale overheid in de preventie en zorg bij obesitas: o.a. bij het uitwerken van regelgeving rond marketing rond ongezonde voeding bij kinderen en jongeren, het omgaan met sociale media, het ondersteunen van eetvaardigheden thuis en op school, het uitwerken van gepaste gespecialiseerde zorg. Eetexpert werkt hiervoor intensief samen met de betrokken beleidsmedewerkers,  beroepsorganisaties, zorgverstrekkers en patiëntenorganisaties.

Onze infobank

Zoek je informatie over eet- en gewichtsproblemen? Onder de volgende categorieën vind je telkens een samenvattende tekst, verdiepende informatie voor professionals en bijhorende praktische materialen en links.

 • Eetstoornissen en gewichtsproblemen

  Beschrijving en kenmerken van eet- en gewichtsproblemen. Je vindt hier ook info rond doelgroepen die extra vatbaar zijn. 

 • Motiverend werken bij eetstoornissen en gewichtsproblemen

  Hoe motiveer je iemand om hulp te zoeken? En hoe werk je motiverend tijdens je behandeling.   

 • Normale ontwikkeling eetgedrag

  De normale ontwikkeling van eetgedrag en eetcompetenties gedurende de levensloop. Je vindt hier ook info over de interpretatie van gewicht. 

 • Behandeling

  Basiskennis rond de behandeling van eet- en gewichtsproblemen.

 • Preventie van eetstoornissen en gewichtsproblemen

  Preventief werken aan eet- en gewichtsproblemen, wat werkt versterkend en welke groepen lopen extra risico.  

 • Communiceren over eten en gewicht

  Op een doordachte manier communiceren over eten en gewicht.

 • Vroegdetectie en vroeginterventie

  Eet– en gewichtsproblemen herkennen en de eerste stappen die je kan nemen.  

 • Zorgorganisatie

  Organisatie van zorg bij eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen.

Onze materialen

In het overzicht vind je diverse materialen van Eetexpert. De draaiboeken bieden houvast in de indicatiestelling en behandeling van eet- en gewichtsproblemen (uitgewerkt per discipline). De samenvattingsfiches geven deze info beknopt weer en kan je bij de hand houden tijdens je praktijk. De praktische tools laten toe om tijdens je consultatie inschattingen te maken. Onze boeken en folders bieden informatie voor professionals en het brede publiek.

Gebruik de zoekfunctie om snel materialen terug te vinden.

Lees meer
Hulp

Eetexpert helpt je bij het zoeken naar een geschikte hulpverlener bij eet- en gewichtsproblemen. Daarnaast kan je als hulpverlener bij ons terecht voor ondersteuning bij je werk. Preventie-, beleids- en persmedewerkers kunnen ons contacteren voor advies.

Ons vormingsaanbod

Supervisiegroepen

Supervisiegroepen zijn ideaal om regelmatig ervaringen uit te wisselen met collega’s en te leren via casusbespreking. De bijeenkomsten gaan door in je eigen provincie, in gesloten groep onder leiding van een inhoudelijk expert, die ook theoretische toelichting kan geven.

  Bekijk alle vormingen

  Vormingsagenda

  Eetexpert biedt vormingen aan rond behandeling en preventie van eetstoornissen en gewichtsproblemen. Deze zijn voor beginnende en meer ervaren hulpverleners, en ook voor preventiewerkers. Supervisiegroepen in de provincies zorgen voor casusgericht leren.

   Bekijk alle vormingen

   24/7 leren

   Wil je online vorming volgen? 24/7, op eigen tempo? Dat bieden wij graag aan! De e-learnings en online vormingen van Eetexpert gaan over thema’s die te maken hebben met eetproblemen en gewichtsproblemen.

    Bekijk alle vormingen
    Over Eetexpert

    Eetexpert is het Vlaams Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. We bestaan uit een vast team van wetenschappelijk medewerkers, geleid door het bestuur en bijgestaan door de adviesraad. Wil je meer weten over onze missie en onze visie op preventie en zorg van eet- en gewichtsproblemen?

    Lees meer
    Blijf op de hoogte

    De nieuwsberichten

    • Wereld Obesitas Dag wil samen het obesitasverhaal veranderen voor een gelukkiger, gezonder en langer leven

     MRT 2023 – Op 4 maart is het naar jaarlijkse gewoonte Wereld Obesitas Dag, met dit jaar de opmerkelijke focus “veranderende perspectieven: laten we praten over obesitas”.

    • Nieuwe supervisiegroep in Vlaams-Brabant

     FEB 2023 – In mei start een nieuwe supervisiegroep rond eetstoornissen in Vlaams-Brabant. Ontdek hier meer info.

    • Verhoogde kinderbijslag voor jongeren met een eetstoornis - ben jij op de hoogte?

     Feb 2023 – Jongeren met een eetstoornis vragen heel wat bijkomende zorg en ondersteuning en kunnen als jongeren met specifieke bijkomende noden in aanmerking komen voor de verhoogde zorgtoeslag.

    • Nieuw bij Eetexpert 

     Jan 2023 – Al onze nieuwe materialen en pagina’s vind je hier op 1 plek.

    Bekijk al het nieuws

    Contacteer Eetexpert

     

    Heb je een vraag? Zoek je hulp voor jezelf, een vriend(in), een patiënt…? Werk je als pers- of communicatieverantwoordelijke en zou je graag samenwerken?

    Neem contact op