Cijfers internationaal: eetstoornissen

De vraag naar de prevalentie van eetstoornissen is niet altijd simpel of eenduidig te beantwoorden. Prevalenties zijn afhankelijk van de gebruikte methode en de instrumenten en vragenlijsten die in deze studies werden gebruikt. Een screeningvragenlijst is, bijvoorbeeld, geen diagnostisch instrument en geeft geen informatie over het aantal eetstoornisdiagnoses, alleen over de aanwezigheid van signalen of symptomen.  Het is dus belangrijk om na te gaan welke instrumenten precies gebruikt werden om de validiteit van de gerapporteerde prevalenties goed te kunnen inschatten.  

Samenvattend

Voor België en Europa zijn er via de ESEMeD studie (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) concrete prevalentiecijfers voor de gediagnosticeerde eetstoornissen. Hieruit blijkt dat 0.96%, 1.0% en 1.40% van de Belgische populatie respectievelijk anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis heeft. De resultaten van de ESEMeD studie zijn echter al verouderd. De dataverzameling vond plaats tussen 2001 en 2003, de gegevens zijn dus al 20 jaar oud. We weten niet hoe de prevalenties in tussentijd zijn geëvolueerd.

ESEMeD Studie (Preti et al., 2009; dataverzameling tussen 2001 en 2003) 

De ESEMeD studie is (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) is een populatierepresentatieve studie bij de volwassen bevolking in 6 Europese landen, rond psychische stoornissen waaronder eetstoornissen. De gegevens werden verzameld tussen 2001 en 2003. Het design was een gestratificeerde meerstaps random steekproef bij de algemene volwassen bevolking (vanaf 18 jaar). In een eerste fase werden de deelnemers bevraagd rond de meest gangbare psychische stoornissen (angst, depressie…) aan de hand van een klinisch interview. Participanten die hierop hoge scores hadden, en een random 25% van de overige participanten, werden in een tweede fase verder bevraagd rond specifieke stoornissen (zoals PTSD). Een subgroep van hen werd bevraagd rond eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en eetbuien in het algemeen).

Hieronder vind je een overzicht van de prevalentie van eetstoornissen gedurende de levensloop.

België komt globaal in het onderzoek op de tweede plaats na Frankrijk en vertoont opvallend hogere cijfers dan Nederland. De lifetime prevalentie van alle eetstoornissen samen bedraagt in België 3.54%.

Tabel 1. Prevalentie van eetstoornissen binnen de ESEMeD studie.

 Totale bevolkingVrouwen
 EuropaBelgiëNederlandEuropaBelgiëNederland
Anorexia Nervosa0.480.960.370.931.840.78
Boulimia Nervosa0.511.060.900.881.880.87
Eetbuistoornis1.121.401.131.922.181.5
Eetbuien allerlei2.152.621.683.033.42.48
Elke Eetstoornis2.513.541.873.735.162.89

Worldwide prevalence of DSM-5: eating disorders among young people (Silén & Keski-Rahkonen, 2022)

In de systematic review van Silén, Keski-Rahkonen (2022) werden wereldwijd studies verzameld die tussen 2013 en 2022 waren afgenomen. Men focust enkel op de populatie jonger dan 30 jaar. Onderstaande prevalenties zijn dus de prevalenties binnen de risicogroep voor eetstoornissen. Instrumenten om eetstoornissen te detecteren varieerden tussen de studies, dit kan leiden tot grote verschillen in schattingen van de prevalenties tussen de verschillende studies.  De prevalenties worden daarom weergegeven als een interval waarbinnen de schattingen voor de verschillende studies liggen.  

Tabel 2. Prevalentie van eetstoornissen binnen de studie van Silén en Keski-Rahkonen (2022).

Eetstoornis Lifetime prevalence  Puntprevalentie  
 Vrouwen  Mannen Vrouwen Mannen 
All (DSM-5) [5.5; 17.9] [0.6; 2.4] [3.7; 32.9] [0.5; 12.8] 
Anorexia Nervosa [0.8; 6.3] [0.1; 0.3] [0; 3.2] [0; 1.6] 
Bulimia Nervosa [0.8; 2.6] [0.1; 0.16] [0; 8.7] [0; 1.8] 
Eetbuistoornis  [0.6; 6.1] [0.3; 0.7] [0.6; 4.1] [0.2; 1.2] 
OSFED [0.6; 11.5] [0.16; 0.3] [0.3; 14.5] [0; 8.5] 
Unspecified eating disorders [0.2; 4.7] [0; 1.6] [0; 6.3] [0; 1.3] 

A systematic literature review: Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period (Galmiche et al. 2019)

Galmiche et al. (2019) verzamelden studies over de prevalentie van eetstoornissen die in het Engels of Frans gepubliceerd werden tussen 2000 en 2018. De leeftijd van de deelnemers van de studies was daarbij niet van belang: zowel studies bij adolescenten (<18) en volwassenen (>18) werden geïncludeerd. Ze vonden 94 studies waarbij de onderzoekers op basis van de gebruikte methodiek een accurate eetstoornisdiagnose konden stellen.

Ze berekenden over alle studies heen de gewogen lifetime prevalentie, de 12-maanden prevalentie en de puntprevalentie a.d.h.v. steekproefgrootte van de verschillende studies. Opgelet: de onderzoekers geven aan dat de verandering van DSM-criteria voor de verschillende diagnoses ook kunnen zorgen voor verschillen in prevalenties over de jaren heen. 

Accurate eetstoornisdiagnose

Tabel 3. Prevalentie van eetstoornissen binnen de studie van Galmiche et al. (2019)

PrevalentiesType eetstoornisAccurate diagnose
VrouwenBIMannenBI
Lifetime Prevalence1Alle eetstoornissen8.4%(3.3; 18.6)2.2%(0.8; 6.5)
Anorexia nervosa1.4% 0.2% 
Boulimia nervosa1.9% 0.6% 
Eetbuistoornis2.8% 1.0% 
Eetstoornis ‘niet anders omschreven’4.3% 3.6% 
12-month prevalence2Alle eetstoornissen2.2%(0.8; 13.1)0.7%(0.3; 0.9)
Anorexia nervosa0.5% 0.1% 
Boulimia nervosa0.7% 0.4% 
Eetbuistoornis1.4% 0.6% 
Eetstoornis ‘niet anders omschreven’NB NB 
Point prevalence3Alle eetstoornissen5.7%(0.9; 13.5)2.2%(0.2; 7.3)
Anorexia nervosa2.8% 0.3% 
Boulimia nervosa1.5% 0.1% 
Eetbuistoornis2.3% 0.3% 
Eetstoornis ‘niet anders omschreven’10.1% 0.9% 
1De proportie van de populatie die op een bepaald moment van hun leven een eetstoornis hebben gehad.
2De proportie van de populatie die de voorbije 12 maanden een eetstoornis heeft gehad.
3De proportie van de populatie die een eetstoornis heeft op het tijdstip van meting/bevraging.

Brede eetstoornisdiagnose

Daarnaast vonden ze 27 studies waar een brede eetstoornisdiagnose gesteld werd, bijvoorbeeld op basis van een screeningsinstrument:

Tabel 4. Prevalentie van eetstoornissen binnen de studie van Galmiche et al. (2019).

Point prevalence1 Brede diagnose
Alle eetstoornissenVrouwen19.4%
Mannen17%
Totale populatie17%
1De proportie van de populatie die een eetstoornis heeft op het tijdstip van meting/bevraging.

Van Eeden, van Hoeken en Hoek (2021) geven aan dat er mogelijk methodologische problemen zijn met de punt- en 12 maanden prevalentie zoals gerapporteerd door Galmiche et al (2019). Zij nemen daarom enkel de lifetime prevalenties gerapporteerd door Galmiche et al. (2019) mee in hun conclusie;

An update on the prevalence of eating disorders in the general population: a systematic review and meta-analysis (Qian et al., 2021)

Qian et al. (2021) verzamelde wereldwijde prevalentiestudies die in het Engels of Chinees gepubliceerd werden voor 2021. Men includeerde enkel studies die werden uitgevoerd in de algemene populatie.  Op basis van de data uit de verzamelde studies werd een meta-analyse uitgevoerd die leidde tot volgende prevalentiecijfers:

Eetstoornissen binnen de algemene populatie

Tabel 5. Prevalentie van eetstoornissen binnen de studie van Qian et al. (2021)

 Alle eetstoornissen Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa Eetbuistoornis 
Lifetime prevalence 0.91% 0.16% 0.63% 1.53% 
12-month prevalence 0.43% 0.02% 0.31% 0.93% 
4-week prevalence 0.2% 0.01% 0.07% NB 

Referenties

Galmiche, M., Déchelotte, P., Lambert, G. & Tavolacci, M.P. (2019). Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. American Journal of Clinical Nutrition, 109(5), 1402-1413.  

Preti, A., de Girolamo, G., Vilagut, G., Alonso, J., de Graaf, R., Bruffaerts, R., . . . Morosini, P. (2009). The epidemiology of eating disorders in six European countries: Results of the ESEMeD-WMH project. Journal of Psychiatric Research43, 1125-1132.

Silén, Y. & Keski-Rahkonen, A. (2022). Worldwide prevalence of DSM-5 eating disorders among young people. Current Opinions in Psychiatry, 35 (6), 362-371.  

Qian, J., Wu, Y., Liu, F., Zhu, Y., Jin, H., Zhang, H., Wan, Y., Li, C., Yu, D. (2022). An update on the prevalence of eating disorders in the general population: a systematic review and meta-analysis. Eating and weight disorders, 27 (2), 415-428.