Stappenplan overgewicht en obesitas bij kinderen  en jongeren voor de huisarts

In december 2023 ging de conventie kinderobesitas van kracht. Hiermee wordt voor kinderen met obesitas en significante gezondheidsimpact gesubsidieerde hulp gezien vanuit 25 Pediatrische Multidisciplinaire ObesitasCentra (PMOC) verspreid over België. De huis- of kinderarts kan een kind met obesitas verwijzen naar een PMOC of ondersteuning vragen van een PMOC. Hiervoor dient eerst een inschatting gemaakt te worden van het gezondheidsrisico bij kinderen met obesitas.

 

Dit stappenplan ondersteunt de arts (huis- of kinderarts in de eerstelijn) bij:

  • het inschatten van de gewichtsstatus en -evolutie
  • het bespreekbaar maken van overgewicht bij kinderen
  • de medische diagnostiek kinderen en jongeren met bij obesitas
  • het inschatten van de gezondheidsimpact en barrières tot een gunstige prognose, volgens het EOSS-P stadiëringskader bij kinderen en jongeren met obesitas
  • aansluiten bij het (gesubsidieerde) zorgaanbod voor kinderen en jongeren met obesitas
  • leefstijladvies geven bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas in de eerstelijn

Download

pdf – 7874435KB

Thumbnail

In de zorg

Huisarts

In de zorg

Kinderarts

Auteurs: Rozemarijn Jeannin (vzw Eetexpert.be)
Projectcoördinatie: An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)
Werkgroep: Dr. Nele Baeck, Prof. dr. Inge Gies, Dr. Katelijne Van Hoeck en Dr. Joseph Vinckx; Domus Medica

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:
Eetexpert (2024). Stappenplan overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren voor huis- en kinderartsen in de eerstelijn. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: juni 2024