Behandeling

In dit onderdeel gaan we in op de rol van de huisarts in de opvolging van de gewichtsstatus en medische gezondheid, het verwijzen naar en samenwerken met andere hulpverleners in de eerstelijn en gespecialiseerde zorg, en de leefstijladviezen die de arts zelf kan geven, al dan niet met ondersteuning van een of meerdere collega’s uit de eerstelijn.