Als lokaal bestuur kan je vanuit verschillende invalshoeken uitkomen op vragen rond eten, gewicht en lichaamstevredenheid. Deze pagina neemt je mee in het belang van een gezonde leefstijl als kader voor een doordacht beleid rond eetproblemen en gewichtsproblemen, maakt je wegwijs in de cijfers en biedt tips en aandachtspunten voor je communicatie.

Communicatie

Hoe je communiceert rond de thema’s eten, gewicht en lichaamstevredenheid heeft een grote impact op al je inwoners. Een doordachte communicatiestijl vormt de basis voor preventie van eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Onze infofiche Praten over eten en gewicht – gemeente neemt je alvast mee in de kernpunten. Maak je bovendien vertrouwd met de basisprincipes rond preventie van eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. 

Een doordacht beleid 

Eetproblemen en gewichtsproblemen aanpakken, gebeurt het best op een continuüm van gezondheidsbevordering (versterken), preventie (problemen voorkomen), vroegdetectie (signalen tijdig opmerken) en zorg. Werken rond een gezonde leefstijl in je buurt, is dé manier om in je stad of gemeente het hele continuüm te ondersteunen.

Concrete informatie vind je in het stappenplan Preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen in je buurt. Het stappenplan sluit aan bij de kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’. Zo past jouw preventiewerk rond eetproblemen en gewichtsproblemen gemakkelijk in het breder gezondheidsbeleid in je stad of gemeente.

Inspirerende voorbeelden

  • De stad Sint-Niklaas maakte gebruik van de A.L.L.E.S. kapstok om alle kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving de kans op een gezond leven te bieden. Zo ontstond de groei gezond waaier.
  • De stad Mechelen laat hun inwoners kennis maken met de A.L.L.E.S. principes via een leuke wandeling door te stad: Lekker sportief, de speurneuzenzoektocht

Cijfers

Wil je een stand van zaken rond gezondheid en welzijn van de inwoners in jouw buurt? Breng niet alleen de moeilijkheden, maar ook de sterktes in kaart. Op onze website vind je bijvoorbeeld cijfers rond de gewichtsstatus (BMI, gewichtscurves). Daarnaast verzamelen we cijfers over leefstijlfactoren, want die geven veel meer informatie over iemands gezondheidsstatus dan gewicht alleen. Ook risicofactoren voor het ontstaan van eetproblemen en gewichtsproblemen en andere psychische klachten zijn belangrijk om in kaart te brengen. 

  • Onze cijferpagina geeft een overzicht van recente cijfers uit Vlaanderen, België en internationaal voor eetstoornissen en gewichtsproblemen. 
  • Voor cijfers in jouw stad of gemeente kan je contact opnemen met de logo-medewerker in je regio en een kijkje nemen op de website van het departement zorg. 

Vlaamse gezondheidsdoelstelling

Met de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ wordt in Vlaanderen een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd om met alle actoren aan de slag te gaan ter bevordering van een gezonde leefstijl. Via het concretiseren van diverse subdoelstellingen per setting werken vele partners verschillende methodieken en acties uit die een gezonde leefstijl willen stimuleren in de Vlaamse bevolking.  

Deze methodieken en acties zijn samengebracht op ‘preventiemethodieken.be’ en focussen op vier preventiestrategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg en begeleiding. Beide partnerorganisaties i.v.m. eetgedrag: ‘Vlaams Instituut Gezond leven’ en ‘Eetexpert’, leveren expertise en helpen bij concrete implementatie en disseminatie. 

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023