Cijfers België: Risicofactoren eetstoornissen en gewichtsproblemen

Eet- en gewichtsproblemen ontstaan niet van vandaag op morgen. Er gaat een ontwikkelingstraject aan vooraf met beïnvloedende factoren die het ontstaan van het probleem in de hand werken (risicofactoren), of er net tegen beschermen (beschermende factoren). Kennis rond risico- en beschermende factoren kan de praktijk op verschillende manieren ondersteunen in gericht maatwerk. Preventiewerkers kunnen ze als leidraad gebruiken om factoren te selecteren die voor een grote groep jongeren versterkend kunnen werken, om domeinen te selecteren die bevraagd kunnen worden in een screeningsgesprek, of om preventie op maat uit te werken bij een (groep) jongere(n) die specifieke risicofactoren verto(o)n(t)en. Een overzicht van de risico-en beschermende factoren is hier te vinden: www.draaiboeken.eetexpert.be/risicoprofiel/inleiding

Samenvattend

Voor België is er de Voedselconsumptiepeiling( VCP) die variabelen bevraagt die een indicatie kunnen zijn voor de aanwezigheid van risicofactoren in de populatie (tussen 10 en 64 jaar). Uit de VCP blijkt dat 28.2% van de bevolking tussen 10 en 64 jaar probeert om te vermageren en 44.8% van de mensen probeert om zijn/haar gewicht stabiel te houden. Van deze twee groepen rapporteert bovendien 29.6% ongezonde manieren van gewichtscontrole. Hieruit blijkt dat toch een groot deel van de Belgische bevolking bezig is met vermageren of het stabiel houden van hun gewicht. Wanneer dit op een onevenwichtige en ongezonde manier gebeurt, is dat een bijkomend risico op de ontwikkeling van eet- en gewichtsproblemen.

Houding t.o.v. lichaamsgewicht in België binnen de VCP

Naast eetstoornissen en een gestandaardiseerde meting naar lengte en gewicht wordt er voor adolescenten en volwassenen binnen de VCP ook gepeild naar 2 mogelijke risicofactoren van eetstoornissen in de bevolking: houding t.o.v. lichaamsgewicht en  methoden om te vermageren/gewicht stabiel te houden. De meest recente cijfers uit 2014 zijn moeilijk te vergelijken met deze uit 2004 omdat de methode voor afname niet helemaal hetzelfde was (schriftelijk in 2014 versus mondeling in  2004). We rapporteren hier daarom alleen de cijfers uit 2014. Daaruit blijkt:

Tabel 1. Houding t.o.v. lichaamsgewicht in België binnen de VCP (Sciensano).

Houding t.o.v. lichaamsgewicht  (antwoordcategorieën) %BI
“Ik probeer te vermageren”28.2NB
“Ik probeer mijn gewicht stabiel te houden”44.8NB
“Ik probeer bij te komen”3.2NB
“Ik maak me geen zorgen over mijn gewicht”23.8NB
NB = Niet beschikbaar in verslag

Tabel 2. Gewichtscontroletechnieken in Vlaanderen binnen de VCP (Sciensano).

Methoden om te vermageren/gewicht stabiel te houden  (antwoordcategorieën)%BI
Wijzigen van soort voedsel95.1[93.5; 96.8]
Wijzigen van maaltijdpatroon19.5[16.5; 22.5]
Meer beweging54.0[50.3; 57.8]
Gebruik afslankproducten4.4[2.9; 5.8]
Ongezonde manieren van gewichtscontrole129.6[26.2; 33,0]
Gewichtscontrole onder professionele begeleiding6.2[4.6; 7.9]
BI = betrouwbaarheidsinterval,
1= overslaan van maaltijden, vasten gedurende 24u of langer, roken, gebruik van laxeermiddelen, braken na maaltijd. 

Uit de VCP blijkt dat 29.6 % aangeeft ongezonde manieren te gebruiken om te vermageren of hun gewicht stabiel te houden. Deze ongezonde manieren van gewicht controle verhogen zowel he