Cijfers Vlaanderen: comorbiditeit eetstoornissen en gewichtsproblemen

Eetstoornissen en overgewicht/obesitas worden vaak los van elkaar gezien. Toch zijn er indicaties dat er een belangrijke comorbiditeit is tussen eetstoornissen en obesitas.

In de algemene populatie wordt de prevalentie van de eetbuistoornis of binge eating disorder (BED) geschat op 1 tot 3.5%. In de populatie van mensen met overgewicht of obesitas wordt de prevalentie van BED geschat op 3 tot 14.8% en in de populatie van mensen met overgewicht of obesitas die hulp zoeken wordt de prevalentie van BED geschat op 4.2 tot 33% (Pagoto, et al., 2011).

Naast binge eating disorder zijn er ook gevallen van atypische anorexia nervosa bekend.

van de Vlaamse volwassenen met obesitas rapporteert signalen van een eetstoornis.

Gezondheids-enquête 2018

Samenvatend

Om een indicatie te krijgen van de overlap tussen eetstoornissen en overgewicht/obesitas in Vlaanderen werd een extra analyse van de data van de Gezondheidsenquête opgevraagd. Er werd per gewichtscategorie nagegaan hoeveel personen een verhoogde score hadden op de SCOFF (screeningsinstrument) en dus at risk waren voor een eetstoornis. Uit deze analyse blijkt dat 11.44% van de mensen met obesitas at risk waren voor een eetstoornis, gevolgd door personen met ondergewicht (7.04%), overgewicht (5.89%) en een normaal gewicht (3.70%). De analyse bevestigt de comorbiditeit tussen obesitas en eetstoornissen. Het percentage 11.44% ligt in lijn met wat eerder in onderzoek werd teruggevonden (Pagoto, et al., 2011). Het percentage ligt mogelijk nog hoger bij mensen met obesitas die hulp zoeken voor hun probleem, in die populatie is het dus zeker belangrijk om na te gaan of er naast obesitas ook nog sprake is van een eetprobleem of eetstoornis.

Gezondheidsenquête

Het percentage mensen per gewichtscategorie met een verhoogde score op de SCOFF (screeningsvragenlijst voor eetstoornissen) geeft een indicatie van de overlap tussen eetstoornissen en obesitas.

Tabel 1. Verhoogde score op de SCOFF per gewichtscategorie binnen de Gezondheidsenquête (Sciensano).

 Percentage  BI
Ondergewicht 7.04 % (0; 14.29) 
Normaal gewicht 3.70 % (2.47; 4.94) 
Overgewicht 5.89 % (3.91; 7.86) 
Obesitas 11.44 % (7.94; 14.94) 
BI = betrouwbaarheidsinterval.