Advieslijn

Advieslijn

Voor preventie-, beleids- en persmedewerkers

Preventie-, beleids- en persmedewerkers kunnen ons contacteren voor advies. Eetexpert biedt advies aan bij beleidswerk, zorgorganisatie en communicatie.

  • Beleidsvoorbereidend werk in uw gemeente, regio, op Vlaams of federaal niveau
  • Consult bij de uitbouw van zorgpaden
  • Versterken van preventie en zorg bij eerstelijnswerk
  • Uitbouw van multidisciplinaire netwerken
  • Inhoudelijk advies bij uw communicatie in nieuwsdragers

Sommige vragen zullen gratis beantwoord worden als ze invoegen bij bestaande projectdossiers, voor andere vragen wordt in overleg een kostenraming afgesproken.

Neem contact op

In onze toolbox voor mediamakers vindt u meer achtergrondinformatie en praktische tips voor de communicatie rond eetgedrag, uiterlijk en gewicht.

Toolbox voor mediamakers