Betrekken van zorgfiguren

  • Bewegingseducatie wordt ook aangeboden aan de zorgfiguren.
  • Adviezen moeten aangepast worden aan de sociale situatie van het gezin.

Naast het bewegingsprogramma voor de kinderen, is het ook noodzakelijk om één of meerdere sessies voor de zorgfiguren rond ‘gezond bewegen’ te organiseren. Hierin kunnen de thema’s die tijdens de bewegingseducatie voor de kinderen aan bod komen, besproken worden met de zorgfiguren en met hen bekeken worden hoe ze hun kind kunnen helpen bij het opbouwen van een actieve levensstijl en hoe ze eventueel ook zelf hun activiteitsniveau kunnen verhogen. Wanneer er bij de kinderen bijvoorbeeld een stappenteller gebruikt wordt als self-monitorings tool, dan zouden de zorgfiguren (of eventueel heel het gezin) ook een stappenteller kunnen dragen. Een gewichtsreductie behandeling voor kinderen met overgewicht en obesitas heeft meer kans op lange termijn success indien de zorgfiguren (of heel het gezin) actief betrokken worden (Epstein et al., 1996; McLean et al., 2003).

De tips die aan de zorgfiguren worden gegeven worden best aangepast aan de familiale situatie. Aangezien de prevalentie van overgewicht en obesitas groter is in gezinnen met lage socio-economische status, dient men bij de communicatie ook rekening te houden met de financiële mogelijkheden, het opleidingsniveau en eventueel de ethniciteit van de zorgfiguren.

Download hier bijlage 8 met tips waaruit het gezin kan kiezen, afhankelijk van de familiale situatie.