Omkadering:

Dit stappenplan wil een kader bieden voor interventies rond beweging bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas, gericht op een actievere levensstijl en gewichtsherstel bij deze kinderen.

Het stappenplan beweging past binnen een breder project waarbij de inbreng van verschillende disciplines geconcretiseerd wordt in het multidisciplinair samenwerken rond preventie, vroegdetectie en begeleiding van eetproblemen en gewichtsproblemen in Vlaanderen (i.o.v. Vlaamse Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Dit stappenplan sluit naadloos aan bij de stappenplannen voor clb-ers, artsen, diëtisten, psychologen en pedagogen,… en werd opgesteld vanuit de expertise van bewegingsdeskundigen en kinesitherapeuten.

Download

pdf – 1695237KB

Thumbnail

Overzicht materialen

Infofiche-gewichtsproblemen-kinderen-EOSS-P

Nederlandstalige versie aangepast aan de Belgische context: Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P).

Infofiche

– 3.8 MB

Infofiche gewichtsproblemen – bewegingsprogramma – kinderen

Bewegingsprogramma bij kinderen met overgewicht

Infofiche

– 890 KB

Formulier – BREQ – Beweging

Nederlandstalige vertaling van de Behavioural Regulation for Exercise Questionnaire.

Formulier

– 128 KB

Formulier – Beweging doelenblad

Doelenblad beweging

Formulier

– 135 KB

Formulier – Bewegingsdagboek

Bewegingsdagboek

Formulier

– 217 KB

Formulier – Bewegingsanamnese activiteitenlijst

Invultool bewegingsanamnese activiteitenlijst.

Formulier

– 195 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB

Auteur: Benedicte Deforche (Universiteit Gent)
Projectcoördinatie: An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)

Met dank aan volgende werkgroepleden voor hun actieve inbreng:
An Bogaerts (Faber, KU Leuven), Hanne Baert (Zeepreventorium), Caroline Braet (Universiteit Gent), Yves Devos (Fitness als Medicijn), Karlien Devloo (Faber, KU Leuven), Femke Deboutte (Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt), Dominique Hansen (Universiteit Hasselt), Wendy Hens (Universiteit Antwerpen), Rozemarijn Jeannin (Eetexpert), Lien Sercu (Zeepreventorium), Ann Tanghe (Zeepreventorium), Sofi Van Ussel (Axxon), Katelijne Van Hoeck (VWVJ), Annelies Vandenberghe (VIGeZ), Liesbeth Verhoeven (bewegingsdeskundige), Dirk Vissers (Universiteit Antwerpen).

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:
Eetexpert (2015). Bewegen bij kinderen met overgewicht Draaiboek voor zorgverstrekkers. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).