Visie

 • Het hoofddoel van een bewegingsprogramma binnen de behandeling van overgewicht en obesitas is het energieverbruik verhogen.
 • De behandeling is gericht op het opbouwen van een actieve levensstijl.
 • Kinderen leren opnieuw plezier beleven aan beweging.
 • Kinderen ervaren succeservaringen in bewegen, wat hun zelfbeeld ondersteunt.
 • Het programma bevat zowel activiteiten als educatie.

Doelstellingen

Wat betreft het bewegingsprogramma binnen de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen kan er eveneens gewerkt worden met een getrapt model, met drie interventieniveaus naargelang de ernst van de problematiek (Barlow et al. 2007; Braet et al., 2007):

 1. kinderen jonger dan 8 jaar of met risico op de ontwikkeling van overgewicht (<130% overgewicht), dienen schermtijd te beperken tot minder dan 2u/dag en minimum 1u/dag matig tot intens fysiek actief te zijn, 
 2. voor kinderen met een matige vorm van overgewicht of obesitas (130-180% overgewicht), is hiernaast deelname van het kind aan een bewegingsprogramma in groep binnen multidisciplinaire ambulante zorg wenseliijk (Moens et al., 2010), 
 3. voor kinderen met een ernstige vorm van obesitas (>180% overgewicht) is het volgen van een intensief begeleid bewegingsprogramma binnen een multidisciplinaire residentiële setting (MPC Zeepreventorium, De Haan) aangewezen (Braet et al., 2003, 2004; Deforche et al., 2003, 2004).

Het hoofddoel van een bewegingsprogramma binnen de behandeling van overgewicht en obesitas is het energieverbruik verhogen om de energiebalans in evenwicht te brengen en het gewicht te stabiliseren (bij kinderen met matig overgewicht) of gewicht te verliezen (bij kinderen met obesitas). Hiertoe dient men de kinderen aan te sporen tot een actieve levensstijl die levenslang kan volgehouden worden.

Een bewegingsprogramma voor kinderen met overgewicht heeft drie belangrijke subdoelen:

 1. Tijdens het bewegingsprogramma wil men kinderen met overgewicht of obesitas op een plezante manier actief laten zijn om zo het energieverbruik te verhogen tijdens de sessies.
 2. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen leren hoe ze in hun dagelijkse leven voldoende actief kunnen zijn en sedentair gedrag (zoals TV-kijken, computerspelletjes spelen) kunnen beperken.
 3. Tot slot wordt best ook aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Kinderen met overgewicht en obesitas dienen te leren dat bewegen leuk kan zijn en dat ook zij goed zijn in bepaalde sporten of bewegingsactiviteiten.

Aanpak

Omdat veel kinderen met overgewicht of obesitas in het verleden negatieve ervaringen gehad hebben bij het sporten of bewegen samen met kinderen met een normaal gewicht, is het vaak aan te bevelen om aparte bewegingssessies voor kinderen met overgewicht te organiseren (Bar-Or, 1995). Kinderen met overgewicht of obesitas worden vaak in verlegenheid gebracht als ze fysiek actief moeten zijn samen met kinderen met normaal gewicht.

Het doel van aparte sessies voor kinderen met overgewicht is om hen plezier te leren beleven aan sporten en bewegen door hen actief te laten zijn samen met kinderen met hetzelfde gewichtsprobleem en door hen het gevoel te geven dat ook zij ondanks hun overgewicht kunnen sporten of bewegen. Deze aparte bewegingssessies laten ook toe om de bewegingsactviteiten aan te passen aan hun capaciteiten. Men dient echter op te passen dat de organisatie van aparte bewegingssessies niet stigmatiserend overkomt.

Uiteraard is het de bedoeling dat de kinderen op termijn kunnen aansluiten bij bewegingsactiviteiten voor kinderen met een normaal gewicht.

Inhoud

Omdat een bewegingsprogramma bestaande uit enkele uren bewegingsactiviteiten per week niet zal volstaan om de energiebalans in evenwicht te brengen, is het belangrijk om de kinderen ook te leren hoe ze dagelijks voldoende actief kunnen zijn.

Daarom dient het bewegingsprogramma te bestaan uit 2 delen: 1) bewegingsactiviteiten en 2) bewegingseducatie.

Materialen

Infofiche gewichtsproblemen – bewegingsprogramma – kinderen

Bewegingsprogramma bij kinderen met overgewicht

Infofiche

– 890 KB