Follow-up

  • Om positieve effecten van de behandeling te behouden, is het belangrijk dat de kinderen ook na de behandelingsfase opgevolgd worden.
  • Hierbij wordt aandacht besteed aan positieve inspanningen en het overwinnen van barrières.

De grootste moeilijkheid in de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen is het behoud van het gewichtsverlies of het behoud van het lichaamsgewicht op langere termijn. Vaak gaan kinderen die tijdens de behandeling actieve leefgewoontes hebben opgenomen en positieve attitudes hebben opgenomen m.b.t. beweging, toch na verloop van tijd, meestal na enkele maanden reeds, deze goede gewoontes weer laten varen (Deforche et al., 2004). Eén van de belangrijkste oorzaken is waarschijnlijk dat ze plots worden losgelaten, het moeten alleen doen, zonder de ondersteuning van de bewegingsdeskundige of kinesitherapeut en zonder de bekrachtiging die hiermee gepaard ging. Een oplossing hiervoor is om de kinderen na de behandeling telefonisch of via internet regelmatig te contacteren (Deforche et al., 2005). Tijdens deze contacten wordt bijvoorbeeld het bewegingsdagboek van de afgelopen week overlopen, wordt het bereiken van de gestelde doelen besproken, worden nieuwe doelen gesteld, wordt ingegaan op hindernissen en worden oplossingen gezocht voor deze problemen, en worden kinderen vooral veel bekrachtigd voor positief gedrag. Op deze manier probeert men het gevoel van autonomie, zelf-waargenomen competentie en betrokkenheid hoog te houden in de hoop dat het kind autonoom gemotiveerd blijft om fysiek actief te zijn en voldoende fysiek actief blijft.