Eetproblemen en gewichtsproblemen

Eet- en gewichtsproblemen bij schoolgaande kinderen en jongeren zijn niet onschuldig. Deze problemen hebben ingrijpende gevolgen op de ontwikkeling en de gezondheid van het kind of de jongere op korte, middellange en lange termijn.

In dit deel wordt algemeen de prevalentie, de impact en de gevolgen van eetstoornissen en gewichtsproblemen bij schoolgaande kinderen en jongeren beschreven. Alsook aandachtspunten ter bewustwording van de hulpverlener (m.n. de CLB-medeweker) worden opgenomen.