Samenvattend besluit

Er zijn diverse argumenten als onderbouw voor de aanbevelingen betreffende de vroegdetectie van gewichtsproblemen en de preventie en vroegdetectie van eetproblemen:

  • de opdracht van systematische monitoring van de groei als indicator voor de gezondheidstoestand van een kind/een jongere waarbij lengte en gewicht belangrijke parameters zijn die een professionele interpretatie vereisen en een verantwoord beleid bij afwijkende groeipatronen. Deze opdracht biedt een uitstekende gelegenheid om aan doelgerichte preventie en vroegdetectie te doen;
  • er zijn de hoge prevalentiecijfers van eetstoornissen en gewichtsproblemen;
  • de grote impact ervan op de ontwikkeling van het zelfbeeld van kinderen en jongeren;
  • de wijd verspreide stigmatisering van personen met overgewicht of eetstoornis;
  • de maatschappelijke aandacht voor gewicht en leefstijl.

Het tijdsverloop van het ontstaansproces van een gewichtsprobleem/ een eetstoornis laat toe om zicht te krijgen op risico- en beschermende factoren, signalen te capteren om in een relatief vroege fase te kunnen ingrijpen. Dit maakt van de periodieke contacten een geschikte methode voor vroege detectie. De aanvullende vraaggestuurde werking verbreedt de handelingsmogelijkheden van het CLB.