Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB

De Standaard Gewicht en de Aanbeveling Vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren is een herwerking van de bestaande stappenplannen van Eetexpert vzw en de Standaard Gewicht (VWVJ, 2009). De revisie kwam tot stand in een samenwerking tussen beide organisaties op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en naar aanleiding van het decreet op leerlingbegeleiding in september 2018. In 2024 werd de informatie rond de nieuwe zorgtrajecten ook toegevoegd aan het digitale stappenplan.

De richtlijn omvat 3 delen:

  1. dit CLB-stappenplan “Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings-en eetproblemen bij kinderen en jongeren”, 
  2. de ‘Concrete werkwijze van vroegdetectie en preventie van gewichts- en eetproblemen tijdens de systematische contacten’ en
  3. Concrete werkwijze van vroegdetectie en preventie van gewichts- en eetproblemen in een bijkomend aanbod’.

Deel 1 werd hier ook gedigitaliseerd. Deel 2 en 3 zijn gedigitaliseerd binnen de Standaard Gewicht van de VWVJ.

CLB-stappenplan (deel 1 van richtlijn gewicht)

Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings-en eetproblemen bij kinderen en jongeren

Download

pdf – 1098375KB

Thumbnail

Opbouw

In de documenten worden linken gelegd naar basis- en verdiepende kennis rond eet- en gewichtsproblemen, wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. 

Factoren in de ontwikkeling van gewichtsproblemen spelen ook een rol in de ontwikkeling van eetproblemen, en omgekeerd. Verstoord eetgedrag kan een impact hebben op het gewicht van een kind en omgekeerd kan een gewichtsprobleem veranderingen in eet- en beweeggedrag en bijhorende cognities uitlokken. Daarom wordt er in dit stappenplan vertrokken vanuit de normale ontwikkeling van eetgedrag, en wordt er ingegaan op (gemeenschappelijke en unieke) risicofactoren voor verstoord eetgedrag en de ontwikkeling van een gewichtsprobleem.

Overzicht materialen

Infofiche gesprek rond de weegschaal jongeren – CLB

Groeiconsult jongeren in het CLB.

Infofiche

– 117 KB

Infofiche gesprek rond de weegschaal kinderen – CLB

Groeiconsult kinderen lagere school in het CLB.

Infofiche

– 103 KB

Infofiche gesprek rond de weegschaal kleuters – CLB

Groeiconsult kleuters in het CLB.

Infofiche

– 96 KB

Infofiche groeiwijzer

Infofiche met samenvatting van het boek ‘Groeiwijzer’.

Infofiche

– 567 KB

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB

Infofiche eetproblemen en eetstoornissen – klachten en signalen

Rechtstreekse en onrechtstreekse klachten bij eetproblemen en gewichtsproblemen.

Infofiche

– 676 KB

Infofiche eetstoornissen – signalen van een (beginnende) eetstoornis

Checklist signalen van een (beginnende) eetstoornis.

Infofiche

– 682 KB

Infofiche eetstoornissen screening SCOFF en ESP

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 685 KB

Infofiche-gewichtsproblemen-kinderen-EOSS-P

Nederlandstalige versie aangepast aan de Belgische context: Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P).

Infofiche

– 3.8 MB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES

Een gezonde leefstijl is afwisselend eten, leuk bewegen, lief zijn voor jezelf, emoties hanteren en slapen.

Infofiche

– 229 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB

Infofiche niet-stigmatiserend praten over eten en gewicht

Tips voor niet-stigmatiserend communiceren voor zorgverleners.

Infofiche

– 812 KB

Infofiche praten over eten en gewicht met je kind

,Praten over eten, uiterlijk en gewicht met je kind.

Infofiche

– 811 KB

Auteurs:
Vanuit Eetexpert: Rozemarijn Jeannin en An Vandeputte
Vanuit de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg: Ann Keymeulen en Katelijne Van Hoeck

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert en VWVJ (2018). Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).