Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB

De Standaard Gewicht en de Aanbeveling Vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren is een herwerking van de bestaande stappenplannen van Eetexpert vzw en de Standaard Gewicht (VWVJ, 2009). De revisie kwam tot stand in een samenwerking tussen beide organisaties op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en naar aanleiding van het decreet op leerlingbegeleiding in september 2018.

De richtlijn omvat 3 delen, die hier als pdf te downloaden zijn. Deel 1 werd hier ook gedigitaliseerd. Deel 2 en 3 zijn gedigitaliseerd binnen de Standaard Gewicht van de VWVJ.

CLB-stappenplan: deel 1

Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings-en eetproblemen bij kinderen en jongeren

Download

pdf – 1098375KB

Thumbnail

CLB-stappenplan: deel 2

Concrete werkwijze van vroegdetectie en preventie van gewichts- en eetproblemen tijdens de systematische contacten

Download

pdf – 1098375KB

Thumbnail

CLB-stappenplan: deel 3

Concrete werkwijze van vroegdetectie en preventie van gewichts- en eetproblemen in een bijkomend aanbod’.

Download

pdf – 1098375KB

Thumbnail

Opbouw

In de documenten worden linken gelegd naar basis- en verdiepende kennis rond eet- en gewichtsproblemen, wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. 

Factoren in de ontwikkeling van gewichtsproblemen spelen ook een rol in de ontwikkeling van eetproblemen, en omgekeerd. Verstoord eetgedrag kan een impact hebben op het gewicht van een kind en omgekeerd kan een gewichtsprobleem veranderingen in eet- en beweeggedrag en bijhorende cognities uitlokken. Daarom wordt er in dit stappenplan vertrokken vanuit de normale ontwikkeling van eetgedrag, en wordt er ingegaan op (gemeenschappelijke en unieke) risicofactoren voor verstoord eetgedrag en de ontwikkeling van een gewichtsprobleem.

Auteurs:
Vanuit Eetexpert: Rozemarijn Jeannin en An Vandeputte
Vanuit de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg: Ann Keymeulen en Katelijne Van Hoeck

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert en VWVJ (2018). Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Materialen

Infofiche gesprek rond de weegschaal jongeren – CLB

Groeiconsult jongeren in het CLB.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche gesprek rond de weegschaal kinderen – CLB

Groeiconsult kinderen lagere school in het CLB.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche gesprek rond de weegschaal kleuters – CLB

Groeiconsult kleuters in het CLB.

Infofiche

– 1,63GB