Focus van de school in het basisaanbod van het zorgcontinuüm

De school, als partner in de leerlingenbegeleiding, focust zich binnen de basiszorg van het zorgcontinuüm en bij de uitbouw van een gezondheidsbeleid op een veilige en gezonde leer- en leefomgeving en het welbevinden (waaronder positief zelfbeeld, weerbaarheid, omgaan met emoties, …) van alle kinderen en jongeren op de school.