Het bijkomend aanbod en individuele begeleiding

De aanbevelingen voor het handelen in het basisaanbod van systematische contacten worden aangevuld met aanbevelingen voor een bijkomend aanbod in vervolgcontacten. Doel van het bijkomend aanbod is het niet-pluis gevoel dat groeide tijdens het systematisch contact naar aanleiding van het gesprek of de meetresultaten te documenteren en samen met de leerling en de ouders over de meerwaarde van een verwijzing te oordelen. Vervolgcontacten vallen niet onder de decretale verplichting maar zijn door het CLB gegarandeerd en maken deel uit van een kwaliteitsvol preventief handelen waar ouders en kinderen/jongeren op kunnen rekenen.

Aansluiten bij de vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders en het toepassen van motiverende communicatietechnieken en oplossingsgerichte tussenkomsten, zijn op dit niveau van zorgverstrekking minstens zo belangrijk als tijdens de systematische contacten.

Een contact kan ook worden georganiseerd op vraag van een leerling, de ouders of de school:

De school kan een bezorgdheid uiten naar aanleiding van zorgwekkend gedrag of het schools dysfunctioneren van een kind. Hier is dan sprake van zichtbare signalen, symptomen of problematisch functioneren (figuur 1). Er volgt een aanmelding bij het CLB en indien aangewezen kan het CLB een HGD-traject opstarten volgens de principes van handelingsgericht werken (zie PRODIA– algemeen deel).

Stelt de ouder of het kind een vraag dan wordt, indien aangewezen, een traject op maat gestart afhankelijk van de vragen, wensen van het kind en de ouder. Wanneer het algemene ondersteunende vragen betreft, kan een advies van de CLB medeweker volstaan.

Voor de praktijkleidraad bij het bijkomend aanbod, klik hier