Het ambulant zorgplan

Het verslag voor externe opvolgdiensten omvat minimaal volgende elementen:

 • Relevante (medische) voorgeschiedenis;
 • Traject dat doorlopen werd tijdens de opname:
  • Eetgeschiedenis en gewichtsevolutie tijdens de opname;
  • Behandeldoelen tijdens de opname;
  • Bevindingen van het behandelteam;
 • Gemaakte afspraken en doelstellingen bij ontslag;
  • Eetschema en porties
  • Uitdagingen die met betrekking tot voeding werden vooropgesteld
  • Management-plan rond activiteit en rust
 • Handvatten met betrekking tot terugvalpreventie
  • Afgesproken noodsignalen
  • Aandachtspunten rond gezinsfactoren