Algemene behandelvisie

Voor de behandeling van eet- en gewichtsproblemen binnen de medisch-pediatrische setting is een duidelijk visie van belang. De behandelingsvisie volgt enkele belangrijke basisprincipes van kwaliteitsvolle zorg bij eetstoornissen [2, 14, 17, 51, 54, 55, 56]. Hiernavolgend wordt de behandelingsvisie beschreven als stepped-care (3.1), multidisciplinair (3.2) en vertrekkende vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie (3.3). Vervolgens wordt geschetst hoe deze visie binnen een warm en helder onthaal op de medisch-pediatrische afdeling aan patiënten met een eetstoornis kan worden overgemaakt (3.4). Het hoofdstuk sluit af met een concretisering van de behandeldoelen tijdens de begeleiding van eetstoornissen op een medisch-pediatrische afdeling (3.5).