Multidisciplinaire werking

Eet- en gewichtsproblemen vragen om een integrale en multidisciplinaire aanpak. Verkenning van voeding, beweging, somatisch en psychosociaal functioneren is nodig, en de behandeling is multidisciplinair. De aanpak van eetstoornissen richt zich zowel op herstel van het eetpatroon en het gewicht als op psychosociale groei.

Het belang en de noodzaak om multidisciplinair samen te werken bij de behandeling van een eetstoornis wordt duidelijk naar voren geschoven in de literatuur [6, 15, 41, 45, 51, 57, 58, 59, 60]. Zo blijken er tal van voordelen voor het kind of de jongere met een eetstoornis, zijn gezin, zorgverleners, beleidsmakers en blijken er algemene economische redenen te zijn om een multidisciplinaire zorg voor eetstoornissen aan te bieden [44, 54].


Het multidisciplinaire team op pediatrie bestaat meestal uit een pediater, psycholoog, diëtist, pediatrisch verpleegkundige, en een spelbegeleider, ergotherapeut en kinesitherapeut,… waarbij iedere hulpverlener vanuit zijn eigen expertise een aanvullende inbreng doet [45, 46, 58, 59]. Zo beoordeelt en volgt de pediater de medische gezondheid van de jongere op, staat de psycholoog in voor de psychische en sociale aspecten, staat de diëtist in voor de voedingsaanpak, de spelbegeleider voor het invullen van de vrije tijd vanuit een krachtgericht perspectief, en de verpleegkundigen voor de dagelijkse monitoring van de patiënt op de afdeling [22, 54, 59]. Specifiek dient de pediater ook in nauwe samenwerking en communicatie te staan met een (liaison) kinder- en jeugdpsychiater [15]. Idealiter blijft de kinder- en jeugdpsychiater deel uitmaken van een vervolgbehandeling na de opname zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Tenslotte mogen ouders of andere belangrijke steunfiguren, broers en/of zussen, niet vergeten worden als teamgenoot bij de behandeling van de eetstoornis. Idealiter heeft ieder teamlid affiniteit en ervaring met eetstoornissen en wordt er supervisie van een expert in eetstoornissen voorzien [2, 15].