Een gemeenschappelijke teamvisie 

Een gedeelde teamvisie is in de begeleiding van eetstoornissen cruciaal, zodat de eerstoornis geen ruimte krijgt om partijen tegen elkaar uit te spelen [51, 45]. Een goede coördinatie, heldere communicatie, en duidelijke rolverdeling blijkt hierbij zelfs belangrijker te zijn dan de individuele vaardigheden van iedere hulpverlener apart [22, 54]. Bij wijze van voorbeeld gaan patiënten tijdens hun verblijf op pediatrie vastgestelde regels (bv. m.b.t. voeding, beweging, ontslag) vaak bij verschillende hulpverleners aftoetsen. Onduidelijkheden of zelfs kleine onenigheden tussen de zorgverleners onderling gaan de eetstoornis vaak activeren en het behandeltraject voor de patiënt bemoeilijken. Een gemeenschappelijk teamvisie betekent in de praktijk dus onder meer het schetsen van een goede afbakening van rollen naar de patiënt. De psycholoog kan voor vragen van de patiënt omtrent voeding gerust doorverwijzen naar de diëtist. Een op papier uitgewerkt behandelplan, dat door de verschillende disciplines onderschreven wordt, kan hierbij ook helpend zijn. Binnen deze duidelijke rolverdeling is frequent overleg en afstemming tussen de hulpverleners onderling natuurlijk noodzakelijk.