Stepped care 

Bij de aanpak van eet- en gewichtsproblemen pleit men voor een stepped care benadering, waarbij de hulp wordt aangeboden die minimaal noodzakelijk is overeenkomstig de ernst van de problematiek, en waarbij zorg opgeschaald of afgebouwd kan worden naargelang de verdere evolutie [14,17]. Dit wil zeggen: basiszorg als het kan, en het invoegen van meer gespecialiseerde zorg wanneer de ernst toeneemt. Indien bij de behandeling van een jongere met een eetstoornis een (medische) opname noodzakelijk is, dient deze zo kort mogelijk in de tijd, en zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind te zijn [44]. De patiënt gaat terug naar de specialistische behandelaar (al dan niet ambulant of residentieel) wanneer de fysieke toestand dit terug toelaat. De medische opname gaat vaak ook vooraf aan een gespecialiseerde eetstoornisbehandeling omwille van het niet onmiddellijk beschikbaar zijn van residentiële gespecialiseerde hulp (wachttijden). Voor het bekomen van duurzame resultaten binnen stepped-care behandeling is continuïteit van zorg vereist. Van bij de start van het opname-traject op pediatrie dient er daarom nagedacht te worden omtrent de aanmelding bij een specialistische behandelaar (ambulant) en/of residentiële gespecialiseerde hulp (eetkliniek) die men kan aanspreken indien de hulp op algemene pediatrie ontoereikend zou zijn (voor meer informatie zie hoofdstuk 9).