Inleiding en basisconcepten

Binnen dit onderdeel van het stappenplan zal stilgestaan worden bij de typologie van eetstoornissen volgens de DSM, somatische en psychologische gevolgen van eetstoornissen, risico- en beschermende factoren alsook bij de prevalentie van eetstoornissen.