Prevalentie eetstoornissen 

De internationale HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children) en de Vlaamse
tak ‘Jongeren en gezondheid’ [36] toont dat Vlaamse jongeren vaak kampen met
lichaamsontevredenheid en lijngedrag, twee belangrijke risicofactoren voor eetstoornissen.
In 2022 vindt gemiddeld 43.3% van de meisjes en 24.4% van de jongens tussen 11 en 18
jaar zichzelf te dik. Bij meisjes die leiden aan obesitas rapporteert 63.5% ontevreden te zijn
met haar lichaam en zich veel te dik te voelen. Daarnaast stelt 51.6% van de meisjes en
30.2% van de jongens tussen 11 en 18 jaar gedrag om af te vallen of vindt dat ze gewicht
zouden moeten verliezen. Bij meisjes met overgewicht geeft 49% aan een dieet te moeten
volgen; bij meisjes met obesitas is dit 40,7% [36; 37]. Het federale onderzoekscentrum voor
volksgezondheid België [37], stelt dat de jongste leeftijdsgroep geïncludeerd in hun
gezondheidsenquête (15-24 jaar) met 13,7% de hoogste prevalentie van
eetstoornissignalen toont [37]. Tijdens de covid-19 pandemie waren deze prevalentiecijfers
zelfs nog hoger. Tijdens de Covid-pandemie bleken er meer specifiek een groter aantal
aanmeldingen van early-onset anorexia nervosa (= ontstaan van de symptomen voor de
leeftijd van 13 jaar) op medische pediatrie-afdelingen, zowel in Europa als wereldwijd [38,
39, 40]. Deze stijging is deels te wijten aan een effectieve toename van anorexia nervosa bij
jongeren, en anderzijds aan een betere screening en detectie [41].