Rol van de huisarts

  • De huisarts is de spilfiguur bij de detectie van overgewicht en obesitas.
  • De huisarts zorgt voor een goede screening en medische opvolging.
  • De huisarts heeft een coördinerende rol in de multidisciplinaire samenwerking en bewaakt de continuïteit van het zorgtraject.

De huisarts heeft reeds een vertrouwensrelatie met de patiënt opgebouwd en is vaak de eerste contactpersoon voor gezondheidsgerelateerde problemen. Bij de detectie van overgewicht en obesitas is de huisarts dan ook een spilfiguur. Verder is het eigen aan deze problematiek dat het lichamelijk functioneren in belangrijke mate verstoord kan zijn. Dit vereist dan ook bijzondere aandacht in het behandelplan. Er is een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Een goede (somatische) screening en medische opvolging door de huisarts is van cruciaal belang bij de behandeling.

Voor het inventariseren en het ontwikkelen van interventies op vlak van voeding en beweging is samenwerking met een diëtist of kinesist/bewegingsdeskundige soms aangewezen. Daarnaast dient ook het psychosociaal functioneren te worden geëvalueerd, met zo nodig een verwijzing naar een psycholoog met ervaring in eetstoornissen en obesitasproblematiek. De huisarts heeft in deze multidisciplinaire samenwerking een coördinerende rol en bewaakt eveneens de continuïteit van het zorgtraject.