Praktische ondersteuning voor het gezin

De zorg voor een kind met een eetstoornis kan ook praktische zorgen met zich meebrengen. Misschien is het nodig om tijdelijk wat minder te gaan werken. Mogelijks kom je in aanmerking voor een zorgtoeslag. 

Verlof voor medische bijstand 

Er bestaat de mogelijkheid om arbeid volledig of gedeeltelijk te onderbreken met motief ‘zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid’. Het is de behandelende arts die oordeelt of het om een zware ziekte gaat (dus niet RVA of werkgever). Meer informatie hierover vind je hier.  

Wanneer je in de Vlaamse openbare sector werkt kom je in aanmerking voor het Vlaams Zorgkrediet om het werk gedeeltelijk of volledig te onderbreken in functie van de zorg voor een zwaar ziek gezinslid. Meer informatie daarover vind je hier.  

Mantelzorgpremie 

Je bent een mantelzorger wanneer je op frequente basis zorg verleent aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft. Je moet geen familie zijn om mantelzorger te zijn. Je hebt wel een affectieve band met de persoon voor wie je zorgt.  Er bestaan verschillende premies om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen, via de zorgkas en via de gemeente . Voor elk van die premies bestaan er andere voorwaarden. 

Zorgtoeslag (verhoogde kinderbijslag)  

Jongeren met een eetstoornis vragen heel wat bijkomende zorg en ondersteuning en kunnen als jongere met specifieke bijkomende noden in aanmerking komen voor de verhoogde kinderbijslag. De aanvraag voor een verhoogde zorgtoeslag verloopt in verschillende stappen. In eerste instantie dien je als ouder contact op te nemen met de uitbetaler van het groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Op je rekeninguittreksels is terug te vinden bij welk fonds je aangesloten bent. Vervolgens zal gevraagd worden om een aantal formulieren in te vullen via het portaal van mijn.kindengezin.be of om dit te laten invullen door de betrokken zorgverleners. Meer informatie vind je bij kind en gezin  en  groeipakket.be.