Op eigen tempo – Inleiding – Eten als groeithema: webinar voor psychologen, orthopedagogen en psychiaters

jun 2024 - Inhoud Wat als haperend eetgedrag en body issues opduiken in je therapiekamer? Groeien is vaak spannend, jongeren worden uitgedaagd om antwoorden te vinden op de snelle verandering van hun lichaam, intensere emoties, zichzelf vinden en een andere verhouding ten opzichte van hun ouders. Elk van deze groeithema’s is bovendien nauw gerelateerd aan eten en gewicht. […]

Op eigen tempo – Webinar – Formation jeunes souffrant de troubles alimentaires pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens spécialisés et conventionnés INAMI

feb 2024 - Formation jeunes souffrant de troubles alimentaires pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens conventionnés INAMI Cette formation est soutenue par le gouvernement fédéral et est gratuite pour les psychologues et les orthopédagogues  de première ligne spécialisés et conventionnés. Déscription 1/5 des adolescents décrit un comportement alimentaire problématique avec des signes de troubles alimentaires. Seulement 1/3 d’entre […]

Op eigen tempo – Webinar – Formation jeunes souffrant de troubles alimentaires pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens conventionnés INAMI

feb 2024 - Formation jeunes souffrant de troubles alimentaires pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens conventionnés INAMI Cette formation est soutenue par le Gouvernement Fédéral. Elle est gratuite pour les psychologues et orthopédagogues de première ligne conventionnés. Déscription 1/5 des adolescents décrit un comportement alimentaire problématique avec des signes de troubles alimentaires. Seulement 1/3 d’entre eux cherchent de […]

Webinar – Masterclass CBT-E for adolescents with eating disorders

feb 2024 - Inhoud Cognitive Behaviour Therapy (CBT-E) is een evidence-based behandeling voor zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa bij adolescenten: een effectief alternatief voor Family Based Treatment (FBT). Tijdens deze masterclass maak je in detail kennis met CBT-E voor adolescenten. Ook krijg je inzicht in gegevens over de effectiviteit ervan. Daarnaast verdiep je je kennis aan de […]

Op eigen tempo – Webinar – Workshop Eating Disorder Examination (ch-)EDE

feb 2024 - Inhoud De Eating Disorder Examination (EDE) is de gouden standaard bij de diagnostiek van eetstoornissen en om de ernst van de specifieke eetstoornis te bepalen. In deze webinar lichten prof. dr. Lien Goossens en Eva Van Malderen toe hoe dit semi-gestructureerde interview gebruikt kan worden in de praktijk. Zowel de EDE die bij patiënten vanaf […]

Op eigen tempo – Webinar – Workshop ambulant groepsaanbod voor ouders bij eetstoornissen

feb 2024 - Inhoud Deze verdiepende workshop biedt informatie en tools voor ambulante therapeuten. Doel is om een wetenschappelijk onderbouwd groepsaanbod voor ouders van een kind met een eetstoornis op te zetten. Materialen bij deze webinar: Tijdens de webinar stellen we dit materiaal aan je voor en krijg je handvaten om een groepsaanbod voor ouders concreet te maken.  […]

Op eigen tempo – Webinar – Workshop werken rond perfectionisme als transdiagnostische factor bij eetstoornissen

feb 2024 - Inhoud Dit is een verdiepende webinar rond perfectionisme voor zorgverleners. Perfectionisme is een transdiagnostische risicofactor voor diverse psychologische problemen zoals een eetstoornis, angststoornis, en depressieve stoornis. Omdat perfectionisme ook vaak een instandhoudende factor is voor die problematieken, kan een begeleidingen vastlopen omwille van het perfectionisme bij de cliënt. Daarom is een goed begrip van perfectionisme […]

E-learning – Groeiwijzer

jan 2024 - Inhoud Deze e-learning bevat basisinformatie rond de ontwikkeling van eetgedrag bij kinderen en is zowel bruikbaar voor ouders als voor zorgverleners. De cursus bestaat uit 4 interactieve modules. Net zoals een boek is elk van deze modules opgebouwd uit hoofdstukken en pagina’s. De inhoud van een hoofdstuk bestaat niet enkel uit tekstvormen, maar je vindt […]

E-learning – Aanpak van overgewicht en obesitas in de huisartsenpraktijk

jan 2024 - Inhoud Deze e-learning gaat in op basiskennis rond herkenning en aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Er wordt niet dieper ingegaan op gewichtsproblemen bij kinderen/jongeren. Opbouw De e-learning is gebaseerd op het stappenplan overgewicht en obesitas volwassenen voor huisartsen (2013) in verband met de herkenning en aanpak van overgewicht enobesitas bij volwassenen. De e-learning […]

E-learning – Motiveren

jan 2024 - Inhoud Deze verdiepende e-learning behandelt de verschillende motivationele kaders (Zelfdeterminatietheorie, Transtheoretisch model, Motiverende gespreksvoering). De e-learning bestaat uit 5 interactieve modules. Net zoals een boek is elk van deze modules opgebouwd uit hoofdstukken en pagina’s. De inhoud van een hoofdstuk bestaat niet enkel uit tekstvormen, maar je vindt er ook audio- en videofragmenten in terug. […]

E-learning – Basisbehandeling bij eetstoornissen

jan 2024 - Inhoud Deze cursus behandelt basisaspecten van de diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen en bestaat uit 9 interactieve modules. Deze e-learning is een interactieve cursus. Net zoals een boek is elk van deze modules opgebouwd uit hoofdstukken en pagina’s. De inhoud van een hoofdstuk bestaat niet enkel uit tekstvormen, maar je vindt er ook audio- en […]

Op eigen tempo – Webinar – Opleiding jongeren met eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijnspsychologen (ELP)

jan 2024 - Inhoud In deze webinar krijgen geconventioneerde eerstelijnspsychologen (ELP) handvatten aangereikt voor het begeleiden van haperend eetgedrag binnen het normale groeitraject. De ELP krijgt ook kapstokken voor het inschatten van eventuele eetproblemen en voor toeleiding tot de best passende gespecialiseerde zorg wanneer dit nodig blijkt. Opbouw Eerstelijnsconventie 1/5 van de jongeren beschrijven problematisch eetgedrag met signalen […]

Op eigen tempo – Webinar – Opleiding jongeren met eetproblemen en eetstoornissen voor gespecialiseerde eerstelijnspsychologen (G-ELP)

jan 2024 - Inhoud In deze webinar krijgen geconventioneerde gespecialiseerde eerstelijnspsychologen (G-ELP) de tools om hun praktijkwerk uit te breiden voor gerichte aanpak van eetproblemen en eetstoornissen. Hulp bieden bij jongeren met milde eetstoornissen overlapt met de aanpak die we uitwerken in de G-ELP-praktijk bij andere thema’s: Groeiversterkend werken rond lichaamstevredenheid, zelfbeleving, emotieregulatie, identiteit en sociale contacten. Hierop […]