Op deze pagina vind je informatie over hoe je in het gezin kan omgaan met haperend eetgedrag en wat je kan doen wanneer je kind of naaste een eetstoornis heeft of als je dit vermoedt.  Ook voor partners en andere naasten vind je hier nuttige info terug.

Gezonde groei

Normale ontwikkeling van eetgedrag

Als ouder kan je je kind ondersteunen in de ontwikkeling van eetgedrag en van goede eetcompetenties. Daarnaast kan je helpen bij de groei naar een gezond zelfbeeld. Versterk je naaste door te focussen op lichaamstevredenheid, niet op uiterlijk en gewicht.

Tijdelijke hapering

Veel kinderen en jongeren maken een tijdelijke hapering door in de ontwikkeling van hun eetgedrag. Maar niet elke hapering in eetgedrag of zorg over gewicht wijst meteen op een probleem.

Is er een probleem?  

Eetprobleem

Wanneer de hapering in het eetgedrag aanhoudt kan dit wijzen op een eetprobleem: het eetgedrag verkrampt en de tafelmomenten verlopen niet meer ontspannen. Er zijn spanningen aan tafel, maar dit heeft geen invloed op andere levensdomeinen.

Eetstoornis

Wanneer er ook andere activiteiten en levensdomeinen onder druk komen te staan, kan er sprake zijn van een eetstoornis:  je raakt in conflict met je kind over het eten of je kind gaat steeds meer piekeren of panikeren over wat, wanneer en hoeveel hij/zij eet, of over hoeveel hij/zij weegt. Mogelijk spreekt je kind minder af met anderen of voelt je kind zich meer en meer onzeker over zichzelf.  

Checklists eetstoornissen

Checklist anorexia nervosa

Signalen van anorexia nervosa.

Materialen en tools

– 1,63GB

Checklist boulimia nervosa

Signalen van boulimia nervosa.

Materialen en tools

– 1,63GB

Checklist eetbuistoornis

Signalen van eetbuistoornis.

Materialen en tools

– 1,63GB

Checklist ARFID

Signalen van ARFID.

Materialen en tools

– 1,63GB

Je ongerustheid bespreken 

Erken eerst je eigen emoties

Signalen van een eetstoornis herkennen bij iemand die je graag ziet doet veel met naasten. Zeker als ouder kan dit onmacht en veel emoties oproepen. Praat hier eerst over met een andere volwassene als je veel emoties bij jezelf herkent. Zeker jongeren kunnen vaak nog niet zo goed omgaan met sterke emoties bij hun ouders, gezien hun hersenen nog niet helemaal zijn ontwikkeld.  

Ga in gesprek

Ga, als je je rustiger voelt, in gesprek met je naaste. Kies een rustige plaats en moment waar jullie niet gestoord kunnen worden en plan voldoende tijd in om hierover te praten. Geef aan wat je ongerust maakt. Probeer concreet gedrag te beschrijven, maar stel geen diagnoses. Je kind of je naaste zal wellicht schrikken. Geef eventueel tijd tot de volgende dag om hierover na te denken en spreek opnieuw af.

Vind hier meer handvaten om een gesprek aan te gaan met je naaste.

Hulp inschakelen  

Samen hulp zoeken

Ga in gesprek met je naaste om uit te zoeken wat er gedaan kan worden: of en welke hulp je inschakelt. Geef aan dat je graag hebt dat je naaste zich laat helpen en vraag of je hierbij kan helpen, maar dwing niet. De huisarts is vaak een eerste aanspreekpunt en in een vervolgstap kan onze verwijslijn eetproblemen je op weg helpen naar geschikte hulp in je eigen regio.

Wanneer je naaste open staat voor gespecialiseerde hulp zal er in de behandeling een samenwerking zijn tussen de huisarts, de psycholoog en de diëtist.

Verwijslijn eetproblemen

Stap voor stap

Hulp kan je in stappen opstarten: bv. eerst een sessie bij een diëtist en later naar de psycholoog, of net omgekeerd. Als er een tussenstap nodig is, kan je terecht bij ANBN, waar ervaringsdeskundigen voor je klaarstaan die zowel met ouders als met jongeren in gesprek gaan.  

Praktische ondersteuning  

De zorg voor een kind met een eetstoornis kan praktische zorgen met zich meebrengen. Misschien is het nodig om tijdelijk wat minder te gaan werken. Mogelijk kom je in aanmerking voor een zorgtoeslag.

Lees meer informatie over deze praktische ondersteuning.  

Toolbox eetstoornissen voor ouders

Het herstelproces van je kind ondersteunen  

Als ouder kan je een ondersteunende rol spelen in het herstelproces van je kind. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je het aan? Misschien ben je nog niet zeker of je kind wel een eetstoornis heeft, maar wil je er meer over weten. Of mogelijk wil je kind zelf nog geen hulp toelaten maar ben je als ouder op zoek naar ondersteuning voor jezelf. Of misschien is je kind in begeleiding bij een psycholoog en ben je op zoek naar hoe je je kind thuis kan ondersteunen. In de toolbox eetstoornissen voor ouders vind je heel wat informatie en kennis die je als ouder verder op weg kan zetten.

Toolbox eetstoornissen voor ouders

Voor alle ouders die ontdekken dat hun kind een eetstoornis heeft.

Toolbox

Groepsaanbod voor ouders

Daarnaast vind je in de toolbox ook mogelijkheden waar je terecht kan voor steun, een luisterend oor of ondersteuning als ouder. Zo is er in Vlaanderen een steeds uitgebreider groepsaanbod voor ouders waar je gericht informatie kan krijgen en in gesprek kan gaan met andere ouders.

Datum laatste aanpassing: 18 september 2023