De jeugdbeweging, de speelpleinwerking, … Jeugdwerk is gevuld met heel wat fijne momenten: samen ravotten, op ontdekking gaan, samen lekker eten (koken), …  
Maar tijdens je jeugdwerk word je ook geconfronteerd met de twijfels en zorgen die bij kinderen en jongeren leven. Denk maar aan plagerijen in groep, het vergelijken met andere groepsleden, op kamp weinig lusten van het menu, … Zo kan je in contact komen met eetproblemen en gewichtsproblemen.

Als eten moeilijk loopt 

Op onze algemene informatiepagina’s vind je alvast heel wat achtergrondinformatie over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Wat ze zijn en hoe je ze kan herkennen. 
Ook over voedingsproblemen en spannend eetgedrag bij kinderen met Autisme vind je informatie op onze infopagina.  

Heb je een concrete vraag? Neem een kijkje bij vraag en antwoord. 

Niet gevonden wat je zoekt of krijg je graag ondersteuning van ons bij je vraag? 
Contacteer ons. We denken graag mee. 

Bevordering en preventie 

Werken rond eetproblemen en gewichtsproblemen in je groep, doe je in de eerste plaats door kinderen en jongeren te versterken. En daar is jeugdwerk sterk in! 

Jeugdwerk laat kinderen en jongeren groeien. Kinderen en jongeren kunnen er in alle vrijheid ontdekken wie ze zijn, wat ze goed kunnen en wat ze leuk vinden. Zo bevordert jeugdwerk het mentaal welbevinden van de leden, maar ook van de leiding. En dat vormt ook een buffer tegen het ontwikkelen van eetproblemen en gewichtsproblemen. Maak gebruik van de kracht van het jeugdwerk om je leden te versterken, ook wanneer ze zoekend zijn in hun eetgedrag, gewicht of uiterlijk.   

Mogelijks bedachten jullie in de groep of organisatie reeds acties of ondersteunende tips rond hoe je jongeren kan versterken, en wat je kan doen wanneer één van je leden zich niet goed voelt. 

In de infofiche Praten over eten en gewicht – jeugdwerk en sport vind je bijkomend enkele basisprincipes rond hoe je versterkend kan werken rond eetproblemen en gewichtsproblemen. Zo is het belangrijk om geen focus te leggen op gewicht, maar je leden te versterken rond een gezonde leefstijl.  

Het stappenplan Preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen en de flowchart Preventie eetstoornissen en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren, helpen je op weg.  

Een kader opstellen rond eetproblemen en gewichtsproblemen

De Ambrassade ontwikkelde het speelveld mentaal welzijn jeugdwerk’ als kader ter bevordering van mentaal welzijn in het jeugdwerk. Laat je bij jullie aanpak rond eetproblemen en gewichtsproblemen leiden door de stappen in dit kader.

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023