Overzichtstabel

Tabel 7. Biologische, psychische en sociale risicofactoren voor eet- en gewichtsproblemen

RisicofactorVerband
Biologische factoren
Genetische kwetsbaarheidEet- en gewichtsproblemen hebben een genetische en familiale component; sommige genetische aandoeningen gaan gepaard met gewichtsproblemen
ZwangerschapsfactorenOndervoeding en overvoeding tijdens de zwangerschap verhogen kwetsbaarheid voor eet- en gewichtsproblemen
Hormonale processenSerotonine wordt gelinkt aan verminderde eetlust; ghreline en leptine beïnvloeden respectievelijk het honger- en verzadigingsgevoel
Voedings- en spijsverteringsproblemen in de kindertijdKan wijzen op kwetsbaar temperament en kan gepaard gaan met contraproductieve controlestrategieën door omgeving
 
PrematuriteitKan gekoppeld worden aan zwangerschapsfactoren en kan (op)voedingsvaardigheden onder druk zetten
Overgewicht in de kindertijd (of perceptie van)Kan gepaard gaan met contraproductieve controlestrategieën en met negatieve opmerkingen rond gewicht
Diabetes type 1Verhoogde focus op voeding kan verstoord eetgedrag in de hand werken
PuberteitGaat gepaard met gewichtstoename en hormonale veranderingen
Psychologische en gedragsfactoren
LijnenOnvoldoende voedselinname en lijngericht denken kunnen leiden tot overeten
Negatief zelfbeeldWordt gelinkt aan negatief affect
LichaamsontevredenheidWorden gelinkt aan overevaluatie van gewicht en lichaamsvormen
MediagebruikKan gepaard gaan met internalisering slankheidsideaal
Sociale vergelijking met slankheidsideaalKan gepaard gaan met lichaamsontevredenheid
Gebrekkige emotieregulatieKan gepaard gaan met emotioneel eten, vasten, purgeren, eetbuien
Angstige dispositie, controledrang, perfectionisme en verwante psychische problemen (bv. ASS, angst- en stemmingsstoornissen)Link met restrictief eetgedrag
Gerichtheid op beloning en plezier, impulsiviteit en verwante psychische problemen (bv. ADHD)Link met overeten, eetbuien, purgeren
Mentale beperking
Link met overgewicht (o.a. minder goede  zelfcontrole) en ondergewicht (o.a. door voedselweigering, medische problemen)
Motorische beperkingLink met overgewicht (beperkte beweegmogelijkheden)
SlaaptekortSlaaptekort beïnvloedt hormonale processen die eetlust reguleren
Sociale factoren
Onveilige gehechtheidsrelatieLink met emotieregulatie; gehechtheid is ook modererende factor van andere risicofactoren
Intrusieve opvoedingsstijlLink tussen psychologische controle en  perfectionisme
Contraproductieve controlestrategieënOvermatige controle vermindert zelfregulatie, verhoogt aantrekkelijkheid van voedsel; kan uitmonden in maaltijdconflicten en tafelstrijd
Verstoorde relatie met voedsel/lichaamsontevredenheid bij ouder en verwante psychische problemen (bv. eetstoornis)Modelleren van verstoord eetgedrag en/of verstoorde attitudes t.o.v. eten, lichaam
Psychopathologie bij ouderVerstoring opvoedingsvaardigheden, parentificatie
Misbruik en mishandelingLink met lichaamsontevredenheid, link met onveilige gehechtheid en problemen met emotieregulatie, link met impulsiviteit
VerwaarlozingLink met onveilige gehechtheid; verstoord eetgedrag als vorm van zelfstimulatie (bv. rumineren)
Pesten en stigmatiseringLink met negatief zelfbeeld, lichaamsontevredenheid, negatief affect
Gewichtssubcultuur (topsport, modellenwereld)Druk om slank te zijn

Materialen

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

Uitgebreide informatie rond factoren die een rol spelen in het ontstaan van eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB