Stappenplan voor de eerstelijn

Problemen met eten en gewicht komen voor op een continuüm, van normale strubbelingen, over (beginnende) eetproblemen, tot ernstige eetstoornissen. Eerstelijnsteams kunnen een belangrijke rol spelen in het begeleiden van normaal ontwikkelend eetgedrag, en in het voorkomen van probleemgedrag.

Hieronder kan je de pdf-versie van het stappenplan downloaden. Digitale stappenplannen kunnen licht verschillen van de pdf-versie, bv. in kader van nieuwe ontwikkelingen in de zorgorganisatie.

Download

pdf – 11724225KB

Thumbnail

We richten ons met dit eerstelijnsdraaiboek tot de brede eerste lijn (zorg en welzijn) die in contact komen met zorgvragers met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. We denken daarbij aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, bewegingscoaches, kinésitherapeuten, diëtisten en bachelors of masters werkzaam binnen CAW, JAC, CLB,… .

Met ons draaiboek willen we hulpverleners in de eerste lijn versterken zodat zij kunnen:

  • Informeren en versterken rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk
  • Triëren en ernst inschatten van eet/gewichtsvragen
  • Motiveren voor herstel/Begeleiden in de eerste lijn
  • Aanvullen van gespecialiseerde zorg via opvang bij behandelingspauzes, nazorg en crisiszorg

Op deze pagina vind je telkens de geüpdate informatie in verband met het zorgtraject eetstoornissen en obesitas.

Nieuwe inzichten bundelt nieuwe inzichten rond eetgedrag, gewicht en een gezonde leefstijl.

In het stuk INNOVATE vind je handvatten rond invoegen en verkennen van probleemgedrag met het oog op triage en eventuele verwijzing. Het acroniem INNOVATE vat samen hoe de eerstelijnsmedewerker dit kan doen: Invoegen, Niet stigmatiseren, Negotiëren, Onderzoeken, Verduidelijken, Actie bepalen, Timen en plannen en Evalueren.

In eerstelijnsbegeleiding worden ingrediënten van een eerstelijnsbegeleiding uitgewerkt. 

Terugvalpreventie en nazorg geeft de eerstelijnsmedewerker handvaten voor terugvalpreventie en Overbrugging en crisis  biedt handvaten bij overbruggingsondersteuning en crisishulpverlening. 

Auteurs: Loes Stukken en An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)
Projectcoördinatie: An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)
Werkgroep: Prof. dr. Caroline Braet, Prof. dr. Laurence Claes, Bieke Lowette, dr. Maura Sisk, Ilse Ulens, Sarah Dries (Gezond Leven)
Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:
Eetexpert (2022). Draaiboek: Eerstelijnswerk bij eet-en gewichtsproblemen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: januari 2022

Overzicht materialen

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – actiebepaling

Ernstinschatting door zorgverleners in de eerste lijn.

Infofiche

– 224 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – onderzoeken

Detectie en ernstinschatting van eet- en gewichtsproblemen in de eerste lijn.

Infofiche

– 95 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – timen en plannen

Timen en plannen van begeleiding in de eerstelijn.

Infofiche

– 701 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES

Een gezonde leefstijl is afwisselend eten, leuk bewegen, lief zijn voor jezelf, emoties hanteren en slapen.

Infofiche

– 229 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten

Afwisselend eten is meer dan alleen wat je eet.

Infofiche

– 824 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – leuk bewegen

Leuk bewegen is gepast bewegen + stilzitten onderbreken + plezier beleven.

Infofiche

– 352 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – lief zijn voor jezelf

Een positief lichaamsbeeld als deel van een gezonde lefstijl.

Infofiche

– 181 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – Emoties hanteren

Omgaan met emoties als deel van een gezonde leefstijl.

Infofiche

– 908 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – slaap

Slaap als deel van een gezonde leefstijl.

Infofiche

– 1.3 MB

Infofiche niet-stigmatiserend praten over eten en gewicht

Tips voor niet-stigmatiserend communiceren voor zorgverleners.

Infofiche

– 812 KB

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB

Infofiche eetproblemen en eetstoornissen – klachten en signalen

Rechtstreekse en onrechtstreekse klachten bij eetproblemen en gewichtsproblemen.

Infofiche

– 676 KB

Infofiche eetstoornissen – signalen van een (beginnende) eetstoornis

Checklist signalen van een (beginnende) eetstoornis.

Infofiche

– 682 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – omgaan met emoties – gezin

Hoe ondersteun je als ouder je kind in het omgaan met emoties?

Infofiche

– 894 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten – gezin

Eetcompetenties ondersteunen bij jongeren voor ouders.

Infofiche

– 1.0 MB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – lief zijn voor jezelf – gezin

Hoe ondersteun je als ouder het lichaamsbeeld van je kind?

Infofiche

– 361 KB