Terugvalpreventie en nazorg

Wat is terugval? Wanneer is er sprake van terugval en wanneer van een herval? Hoe kan ik een terugval herkennen?  Hoe kan ik als eerstelijnshulpverlener een terugval voorkomen of bijsturen? Wanneer is het belangrijk om gespecialiseerde zorg in te schakelen bij terugval?