Strategieën om met terugval om te gaan

Ook de acties of strategieën die helpend kunnen zijn, zijn sterk individueel bepaald. Het is dus essentieel om samen met de cliënt te zoeken naar acties die voor hem/haar helpend zijn. Inspireren met een lijst van mogelijke acties of strategieën kan natuurlijk altijd.  

Acties bij uitlokkers 

Acties bij uitlokkers kunnen erop gericht zijn om de uitlokker te voorkomen of om met de uitlokker om te gaan. Men ont-volgt bijvoorbeeld bepaalde fitspo-profielen op instagram of vermijdt contact met mensen die ook problemen ervaren rond eten en gewicht.  Omgaan met uitlokkers kan betekenen dat er tijdelijk wat wordt beveiligd met wat meer structuur: een eetplan, bijkomende stress-regulatie, wat meer sociale contacten, ….  

Acties bij vroege voortekenen  

Acties bij vroege voortekenen kunnen zowel gericht zijn op aanpak van de vroege voortekenen, als op het uitbouwen van meer algemene copingstrategieën.  

Recent werd er naar aanleiding van de coronacrisis een artikel gepubliceerd door Fernandéz-Aranda en collega’s (2020) waarin een opsomming werd gegeven van mogelijke strategieën die cliënten kunnen volgen op moeilijke momenten (zie Tabel 4). Vanzelfsprekend zijn deze strategieën ook bruikbaar bij uitlokkende situaties, vroege voortekenen of terugval.