Eerstelijnsbegeleiding

Als uit de screening blijkt dat een eerstelijnsaanpak mogelijk is, start dan met een zorgtraject in de eerstelijn dat gericht is op gezondheidsversterking op vlak van fysisch, psychologisch en sociaal functioneren.

Vooraleer te starten met de eerstelijnsbegeleiding is het belangrijk om samen met de cliënt de focus en een plan van aanpak te bepalen. Verken samen met de cliënt wat nodig is. Hou ook in deze fase de motivationele kaders in het achterhoofd. Meer concrete informatie over hoe zo een plan samen met de cliënt kan worden opgesteld staat onder 7. Timen en plannen onder Deel II.

Heb je een antwoord op onderstaande vragen? Dan kan je begeleidingstraject van start gaan.

 • Start met invoegen : ​
  • Welk probleem voor dit EL traject ? ​
  • Hoe heb je hier last van ? Acuut-chronisch ? ​
 • Connecteer met groeithema’s: ​
  • Wat gaat goed ? ​
  • Welke invloed heeft je probleem hier op ?​
  • Wat heb je al geprobeerd ? ​
 • Welk plan ? ​
  • Welke gezondheidstheorie ? ​
  • Welke wenselijke verandering ? ​
  • Welke haalbare veranderingen ?

Mogelijke ingrediënten van een eerstelijnsaanpak zijn:

 • Educatie waar gewenst
 • Werken aan een gezonde leefstijl (zie fiche ALLES)
  • Afwisselend eten
  • Leuk bewegen
  • Lief zijn voor jezelf
  • Emoties hanteren
  • Slapen 
 • Versterken van beschermende factoren
 • Verminderen van de impact van risicofactoren

Plan eventuele gedragsverandering in kleine stappen. Werken aan leefstijlverandering vraagt tijd. Kies daarom één of twee veranderingen die haalbaar lijken voor de cliënt. Focus op realistische doelstellingen die op lange termijn kunnen worden volgehouden.  Bekijk het als een marathon, geen sprint.

Infofiche gezonde leefstijl ALLES

Een gezonde leefstijl is afwisselend eten, leuk bewegen, lief zijn voor jezelf, emoties hanteren en slapen.

Infofiche

– 229 KB