Versterken

Uit onderzoek is gebleken dat er factoren zijn die het risico op de ontwikkeling van een eet-en gewichtsproblematiek verlagen, de beschermende factoren. Anderzijds zijn er factoren die de ontwikkeling van een eet-en gewichtsproblematiek verhogen. De balans tussen beide soort factoren is daarbij erg belangrijk: iemand kan erg veel risicofactoren hebben maar toch geen problematiek ontwikkelen omwille van ook vele beschermende factoren die in het leven van die persoon aanwezig zijn (zie ook Figuur 3). Daarom is het in preventie zo belangrijk om niet alleen in te zetten op het opsporen van risicopopulaties en verminderen van risicofactoren, maar ook op het versterken van de beschermende factoren. Beschermende factoren zijn niet noodzakelijk het omgekeerde van de risicofactoren.

De Eetexpertfiche “Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen, samenvattingsfiche” bevat een overzicht van de beschermende en risicofactoren met telkens tips voor preventie en zorg op maat. 

Belangrijke beschermende factoren zijn o.a. een gezonde houding ten opzichte van eten, bewegen en het eigen lichaam (zie ook 1.2. werken aan een gezonde leefstijl), mediaweerbaarheid en sociale vergelijking en een sociaal netwerk met goede voorbeeldfiguren. Ook ons preventiestappenplan “Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen” geeft inspiratie om samen met de cliënt in te zetten op beschermende factoren. 

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

Uitgebreide informatie rond factoren die een rol spelen in het ontstaan van eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Mediaweerbaarheid en sociale vergelijking

De media spelen een belangrijke rol in het communiceren van het slankheidsideaal en de (vermeende) methodes om dit te bereiken. Blootstelling aan deze ideaalbeelden en boodschappen kan gepaard gaan met internalisering van het slankheidsideaal, sociale vergelijking op vlak van slankheid, en activatie van allerlei ideeën rond het belang van slankheid. Bovendien duiken nieuwe mediakanalen op waarlangs deze processen plaatsvinden, zoals sociale netwerksites [65, 66].

Via mediaweerbaarheidsprogramma’s wordt dan ook geprobeerd om de impact van mediablootstelling op het lichaamsbeeld en verstoord eetgedrag te verminderen door kritisch denken aan te leren tegenover mediatechnieken en ideaalbeelden.  Onderzoek ondersteunt het effect van dergelijke programma’s in de preventie van eet- en gewichtsproblemen [65].

Hulpverleners letten in een mediaweerbaarheidsprogramma best op onderstaande punten:

 • Informatieoverdracht alleen is onvoldoende, laat hen  actief en interactief werken hierrond.
 • Geef informatie rond het percentage personen dat beantwoordt aan het slankheidsideaal en de opofferingen die modellen en beroemdheden moeten doen om er op een bepaalde manier uit te zien.
 • Toon filmpjes die het effect van digitale beeldvorming laten zien.
 • Geef discussieopdrachten rond het slankheidsideaal, sociale druk, diversiteit…
 • Laat hen argumenteren tegen het slankheidsideaal en oneigenlijke mediapraktijken e.d.. Dit creëert cognitieve dissonantie met het slankheidsideaal.
 • Gezien de invloed van sociale netwerkapps, dient ook dit medium aan bod te komen, zoals de invloed die (onder meer) Instagram, Tik Tok en co hebben op het zelfwaardegevoel, en de technieken die gebruikt worden in het bewerken van foto’s.

Sociale steun en belangrijke anderen met gezonde modelfunctie

Personen met positieve relaties met anderen zijn minder kwetsbaar voor psychische problematiek in het algemeen en eet- en gewichtsproblemen in het bijzonder. Bovendien is het beschermend indien deze belangrijke anderen ook een gezonde modelfunctie hebben op vlak van lichaamswaardering. 

 • Zoek samen met de cliënt naar manieren om het sociale netwerk te vergroten/verbreden. Is het haalbaar om elke dag met minstens 1 iemand te praten over iets van jezelf? 
 • Vermeerderen van positieve contacten: wie doet goed? 
 • Educatie van zorgfiguren rond het schoonheidsideaal, gewicht, eten,…
 • Denk samen na: wie welke houding heeft ten opzichte van het lichaam, wat vindt cliënt daar goed aan? Wat zou cliënt willen overnemen?

Wees ook bewust van de modelfunctie ten opzichte van de cliënt. Het is belangrijk om ook zelf een gezonde houding ten opzichte van eten, bewegen en lichaam te modelleren tegenover de cliënt. 

Opletten voor risicofactoren

Er kan krachtig kunnen geïntervenieerd worden door in te zetten op beschermende factoren maar er kan ook schade worden toegebracht door mee te gaan in en het bekrachtigen van bepaalde risicofactoren. Risicofactoren om rekening mee te houden bij turbulenties of haperingen op vlak van eten en gewicht zijn: preoccupatie met gewicht en lichaamsvormen, perfectionisme, bewegen in functie van de ideale lichaamsbouw en maladaptieve cognities rond voeding.

Preoccupatie met gewicht en lichaamsvormen

Binnen onze maatschappij is “er goed uitzien” belangrijk. Het belang dat maatschappijbreed gehecht wordt aan “er goed uitzien” heeft niet alleen een invloed op mensen die onze hulp vragen maar ook op onszelf als hulpverlener. Ons te sterk identificeren met dit maatschappijbeeld maakt dat we ongewild het belang dat onze cliënt hecht aan uiterlijk en gewicht kunnen aanmoedigen en bekrachtigen.

Let op voor:

 • Stigmatiserend communiceren (zie materiaal ontwikkeld door Eetexpert).
 • Lichaamsvorm en gewicht gebruiken als motivator voor gedragsverandering. Bv.: bij iemand met obesitas “een mooier lichaam” gebruiken als motivator om meer te gaan bewegen of op voeding te letten.
 • Bevestigend antwoorden als de persoon klaagt over zijn of haar lichaamsvormen.
 • Diëten adviseren om lichaamsvorm te veranderen.
 • …..

Infofiche niet-stigmatiserend praten over eten en gewicht

Tips voor niet-stigmatiserend communiceren voor zorgverleners.

Infofiche

– 812 KB