Anamnese

Uiteraard gebeurt er een uitgebreide inschatting van:

 • gewichtsverloop (zie inschatting van gewichtsstatus) [13]
 • persoonlijke geschiedenis: verloop van de zwangerschap (maternaal gewicht voor de zwangerschap, gewichtstoename tijdens de zwangerschap, zwangerschapsdiabetes, medicatie tijdens zwangerschap, duur van de zwangerschap), geboortegewicht/- lengte, neonatale voeding, ernstige ziekten [13]
 • familiegeschiedenis: obesitas (gewicht en gestalte van de ouders), bariatrische chirurgie, cardiovasculaire en metabole risicofactoren (denk aan hypertensie, zwangerschapsdiabetes, diabetes type 2, niet-alcoholische leververvetting, levercirrose, stoornissen in vetmetabolisme), slaapapneu, hormonale/voortplantingsveranderingenproblemen (denk aan PCOS) [13, 15, 77], etniciteit van de ouders [78]
 • leefstijlfactoren [13, 15, 77]; denk onder meer aan:
  • Afwisselend eten [79]:
   – voedingsanamnese [13]
   – eetpatroon [13]: frequentie uit eten gaan, frequentie van tussendoortjes, tijdstippen/regelmaat, zoete lekkernijen,
   – drinkgewoonten: alcohol (bij jongeren), frisdranken,
   – eet- en maaltijdcultuur in het gezin [78]
   – eetvaardigheden: gevarieerd, gestructureerd, genoeg en genieten [79]
  • Leuk bewegen:
   – sedentair gedrag en schermtijd [13]
   – lichaamsbeweging [13]
   – functie van het beweeggedrag [79]
   – barrières om te bewegen [79] (denk ook aan motorische vaardigheden) 
  • Lief zijn voor jezelf en je lichaam:
   – zelfbeeld, zelfwaardering, lichaamswaardering [79]; is er een lijngerichte eetstijl? [19]
  • Emoties reguleren: Op welke manier wordt er omgegaan met moeilijke gevoelens? [79]; is er een emotionele eetstijl? [19]
  • Slapen: slaappatroon [13]: slaapduur ’s nachts; slaapproblemen (snurken, onregelmatige ademhaling),
  • Andere: (blootstelling aan) roken[1] (ouders, leeftijdsgenoten, tijdens de zwangerschap) [15]
 • psychosociaal welzijn [13]: o.a. geestelijk welzijn (depressie, angst, problemen in impulsregulatie, ontwikkelingsproblemen [19]), ervaringen van stigmatisering en discriminatie (bv. pesten) [78]
 • verstoord eet- en beweeggedrag (i.f.v. eetstoornisrisico) [77, 13]
 • lichamelijke klachten (zie verder, medisch onderzoek)
 • medicatiegebruik: nagaan of er medicatie gebruikt wordt die gewichtstoename kan geven [10, 13] (zie verder, medisch onderzoek)
 • context: o.a. sociaal-economische stressoren, problemen in de gezinsrelaties [19, 80]

Hierin kunnen verschillende disciplines een rol spelen. De arts heeft daarnaast een specifieke rol in het in kaart brengen van mogelijke medische oorzaken en gevolgen (zie verder, medisch onderzoek).


[1] Zie ook https://www.gezondleven.be/files/Rookvrijestart/factsheetlangetermijn.pdf