Algemene principes

problemen_gewicht

Figuur 1: schematisering van het ontstaansproces van problematisch gewicht

problemen_eetgedrag

Figuur 2: schematisering van het ontstaansproces van een eetprobleem/eetstoornis.

Tijdig ingrijpen op het ontstaansproces van de problemen met het gewicht en het eetgedrag is de boodschap. Systematische contacten zijn een geschikte methode om kennis te nemen van de risico- en beschermende factoren en eventuele signalen te capteren. Een tijdig inschatten van de omvang en impact ervan op het dagelijks functioneren en het tijdig aanbieden van de nodige ondersteuning en zorg laat toe de jongere snel en adequaat te verwijzen voor behandeling, wat de herstelkansen aanzienlijk verhoogt.