Bijlage 5: Illustraties en educatief materiaal


Illustratie zelfbeeld

Situering: ter ondersteuning van gesprekjes rond de impact van de eetstoornis op de wijze waarop iemand met een eetstoornis naar zichzelf kijkt


Patroon van een poppetje

Situering: Patroon van een poppetje dat als basis kan dienen om met restjes witte stof een blanco popje te maken en op te vullen met kussenvulling. De creatie van de blanco pop kan een psychologisch veilige insteek vormen binnen een sessie met de spelbegeleiding, waarbij er wordt aangegeven dat dit popje zal gebruikt worden om in een latere fase met de psycholoog te werken rond hoe men naar zichzelf kijkt (beschrijven van eigenschappen op de ene kant van het poppetje) en hoe anderen naar de patiënt kijken (aan de ouders of een andere steunfiguur vragen om eigenschappen van de patiënt op de andere kant van het poppetje te schrijven). Hierop kunnen varianten worden gemaakt binnen psychologische sessies, bv. wie ben ik zonder de eetstoornis (ene kant) en met de eetstoornis (andere kant), wie ben ik nu (ene kant) en wie zou ik willen worden (andere kant),… Het gebruik van zo’n popje kan reeds binnen de opname, maar kan ook vanuit de opname meegenomen worden naar verdere ambulante sessies bij de psycholoog na de opname.


Emmer-metafoor

Situering: sjabloon ter ondersteuning van het uitwerken van de emmer-metafoor ter vergroten van het inzicht in emotie-regulatietools en/of strategieën die men hanteert, die enerzijds helpend zijn (rechts, met kraantjes die emmer met emoties tijdig doen afvloeien), en anderzijds niet-helpend zijn (links, met kraantjes waar een stop op zit).


De stem

Situering: Visuele voorstelling van “de stem”, getekend door een patiëntje (we kregen expliciete toestemming van de cliënt). Deze tekening kan gebruikt worden als ondersteuning bij een verkennend gesprek rond de concretisering van de eetstoornis. Aspecten die hierin kunnen verkend worden betreft het gegeven van continue twijfel of eten goed dan wel slecht is, de dreiging van de eetstoornis via de strenge blik die allesoverheersend toekijkt op het meisje en het meisje lijkt uit te lachen, het meisje dat gevangen zit in een lichaam als een zeemeermin, zonder handen die haar de nodige bewegingsvrijheid geven. Het lijkt belangrijk om bij de introductie van deze illustratie te situeren dat een andere tiener die dezelfde strijd levert, dit getekend heeft. Deze situering bevordert het gevoel van erkenning en biedt vaak een opening tot gesprek.


Illustratie eetmomenten

Situering: Illustratie ter ondersteuning van gesprekken rond de moeilijkheid van eetmomenten. De rand van het bord illustreert het obsessief bezig zijn met het tellen van calorieën, de boze gezichten op de voedingswaren illustreren de grote aversie die er bestaat voor eten en bovenal de angst die uitgaat van eten. Aan de hand van deze illustratie kan er een gesprekje plaatsvinden rond de concrete angsten en dreiging die de patiënt ervaart en kan er een angsthiërarchie voor voeding worden opgesteld met daaraan gelinkt vooropgestelde doelen qua intake.