Bijlage 7: Risicobeoordeling voor de beoordeling van dreigend levensgevaar

Belangrijk

Dit is een hulpmiddel voor risicobeoordeling en kan een degelijke klinische evaluatie niet vervangen.

Een patiënt wordt vanaf één rode beoordeling of vanaf twee oranje beoordelingen waarschijnlijk als een hoog risico beschouwd.

Als een item “oranje” of “rood” scoort, raadpleeg dan tabel 4 (p.44) voor een doelgerichte opvolging en correcte medische benadering.

Risicoparameters voor volwassenen kunnen niet worden toegepast op kinderen en jongeren zonder aanpassing voor leeftijd en geslacht.

– Voor gewicht en lengte: raadpleeg de Vlaamse groeicurven.

– Voor labotesten: de Royal College of Pediatrics and Child Health heeft referentiewaarden voor leeftijd en geslacht. Je vindt de tabel van de RCPCH hier . Bekijk ook de referentiewaarden van het geraadpleegde labo.

Noot. 1Patiënten die afvallen bij een hogere BMI moeten worden beoordeeld op andere tekenen van medische instabiliteit en strategieën voor gewichtsverlies om het risico te bepalen; 2 m%BMI is ook bekend als gewicht-voor-lengte percentage. 3Merk op dat dit geen gezond gewicht is, maar eerder een gewicht waarboven andere parameters in dit risicokader het risico beter kunnen weergeven. 4Er is geen onderzoek gedaan naar een spierfunctietest bij patiënten <18 jaar. 5Gewijzigd t.o.v. MEED; op basis van (wetenschappelijk onderbouwde) expertinput cardiologie UZ Leuven. 6Raadpleeg de referentiewaarden van het geraadpleegde labo. 7Waarden voor oranje kolom toegevoegd t.o.v. MEED; waarden voor glucose in mg/dl gegeven conform werkwijze in België. 8Specifieke waarde toegevoegd t.o.v. MEED. 9Inconsistentie in MEED richtlijn; waarden in Risicotabel (<500kcal/dag gedurende 2+ dagen) verschillen van waarden in Checklist rond medische noodgevallen voor artsen (appendix)(<400 kcal gedurende 4+dagen); gekozen voor waarden risicotabel als oranje criterium en waarde appendix voor rode criterium.

Legende: °C = graden Celsius; ARFID = avoidant/restrictive food intake disorder of vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis; BMI = body mass index; bpm = beats per minute of slagen per minuut; cm = centimeter; ECG = elektrocardiogram; g = gram; u = uur; kcal = kilocalorieën; kg = kilogram; L = liter; mmHg = millimeter kwik; mmol = millimol; mol = mol; ms = milliseconde; QTc = gecorrigeerd QT-interval; SUSS Test = Sit Up-Squat-Stand Test.