Op deze pagina vind je informatie over hoe je op school leerlingen kan versterken in kader van preventie van eet- en gewichtsproblemen, hoe je kan omgaan met haperend eetgedrag, en wat je kan doen wanneer een kind een eetstoornis heeft of als je dit vermoedt.  Je vindt er informatie voor leerkrachten, maar ook voor CLB. 

Leerkrachten

Als leerkracht ben je, door je band met de leerling en je modelfunctie, een spilfiguur in preventie van eetstoornissen, gewichtsproblemen, en andere (psychische) gezondheidsproblemen. In de klas ga je aan de slag met groeithema’s die elke jongere weerbaarder maken. In onze lespakketten vind je inspiratie.

Je kan uiteraard ook bezorgdheid voelen rond een specifieke leerling. Kennis van signalen en risicofactoren van eetproblemen en gewichtsproblemen helpt je bij (vroegd)detectie. Je blijft echter binnen je rol als leerkracht, en hoeft geen diagnoses te stellen of behandelaar te zijn. Wel kan je motiveren om de stap te zetten naar hulp. Samen met het CLB bekijk je wie best het eerste gesprek aangaat. In deze Ondersteuningstekst voor leerlingbegeleiders vind je handvatten om het eerste gesprek aan te gaan.    

CLB

Als CLB-medewerker ondersteun je de school, ben je aanspreekpunt bij vragen van leerkrachten en ouders, en verzorg je de systematische consulten van de leerlingen. Je staat in de eerste lijn. 

Je vindt heel wat handvatten in de Ondersteuningstekst voor leerlingbegeleiders, en speciaal voor het CLB is er een stappenplan Eetproblemen en gewichtsproblemen voor CLB. Ook in het stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn vind je informatie rond hoe je jongeren (met beginnende eetproblemen) kan versterken. 

We brachten deze en meer materialen samen op de pagina voor CLB-medewerker.  

Preventie 

De school is de uitgelezen context voor universele preventie omdat ze op zowat elke leeftijd zoveel mogelijk jongeren kan bereiken. Om preventieprogramma’s haalbaar te maken op lange termijn, worden ze best aangeleerd door een professional in de gezondheidszorg, om vervolgens verspreid te worden via de leerkrachten. Gezien de klas- en schoolcontext een belangrijke rol speelt in het verspreiden en versterken van schoonheidsidealen, biedt een klassikale benadering heel wat voordelen. Bovendien moeten normen en attitudes rond omgaan met elkaar (bv. pesten) en uiterlijke standaarden (bv. normen rond uiterlijk en kleding om ‘erbij’ te horen) aangepakt worden in de context waar ze in het dagdagelijkse leven plaatsvinden om veranderingen op lange termijn mogelijk te maken. 

Communicatie 

Of je nu leerkracht of CLB-medewerker bent, zorgvuldige communicatie rond eten en gewicht is erg belangrijk naar leerlingen en hun ouders toe. Dit gaat zowel over hoe we een gezonde leefstijl invullen, als over de gesprekken die gevoerd worden bij het weegmoment tijdens de systematische consulten. De infofiches Gesprek rond de weegschaal per leeftijdsgroep zijn hierbij een belangrijk handvat, net als motiverende gesprekstechnieken. Ook ouders kan je ondersteunen in de boodschappen die ze geven naar hun kind toe. Deze infofiche Praten over eten en gewicht met je kind brengt heel wat tips samen. 

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023