Motivatie

Motivatie vormt een kernaspect doorgeen de behandleing van overgewicht en eetstoornissen. De verschillende kaders en bijhorende ondersteuningsmaterialen vind je op onze themapagina rond motivatie.