Prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen

  • Ongeveer 1/5 van onze Vlaamse kinderen weegt te veel.
  • Hierbij kampt 16% met overgewicht en 5% met obesitas.
  • De geslachtsratio is gelijk.
  • Er is een sociaal-economische gradiënt.

De meest recente Vlaamse prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren dateren uit 2013 en zijn afkomstig van de Nationale Gezondheidsenquête. Deze bevraging werd reeds in 1997, 2001, 2004, 2008 en 2013 georganiseerd door de Operationele Directie Volksgezondheid en Surveillance (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid).

Het percentage Vlaamse kinderen en jongeren tussen 2 en 17 jaar met overgewicht is 16%. Daarnaast kampt 5% van de Vlaamse kinderen en jongeren met obesitas. De prevalentie van overgewicht en obesitas is vergelijkbaar bij jongens en meisjes. Overgewicht en obesitas komen echter vaker voor bij kinderen en jongeren van ouders die minder hoog opgeleid zijn. (Drieskens, 2014)

In Tabel 2 wordt de prevalentie van overgewicht en obesitas bij Vlaamse jongeren over de reeds beschikbare meetmomenten (1997, 2001, 2004,  2008 en 2013) weergegeven. We zien dat de prevalentie van zowel overgewicht als obesitas over de jaren heen nagenoeg constant gebleven is.

Tabel 2: Evolutie van prevalentie van overgewicht en obesitas bij Vlaamse kinderen en jongeren tussen 1997 en 2013 (Nationale Gezonheidsenquête, 2013)

 19972001200420082013
% overgewicht13,016,617,616,816
% obesitas4,44,45,24,35