Orthopedische screening

  • Meer dan de helft van de kinderen met overgewicht of obesitas heeft namelijk orthopedische complicaties.
  • De ernst neemt toe met de graad van obesitas.

Naast de screening op cardiovasculaire risicofactoren en metabole complicaties (o.a. diabetes) door de arts, is het belangrijk dat er ook een orthopedische screening gebeurt (Hansen et al., 2015). Meer dan de helft van de kinderen met overgewicht of obesitas heeft namelijk orthopedische complicaties (de Sa Pinto et al., 2006; Maggio et al., 2014). Deze screening kan door de arts of de kinesitherapeut worden opgenomen.

Veel voorkomende orthopedische complicaties zijn: genu valgum (X-benen), tibia vara (O-benen), slipped capital femoral epiphysis (fractuur met afschuiven van de groeischijf ter hoogte van de heupkop), platvoeten en hyperlordose (holle rug) (Gettys et al., 2011; Maggio et al., 2014). Deze complicaties komen vaker voor bij kinderen met obesitas dan bij kinderen met overgewicht en de ernst neemt ook toe met de graad van obesitas (Maggio et al., 2014). Kinderen met overgewicht en obesitas rapporteren meer nek- en rugklachten, klachten van de onderste ledematen en enkel- en voetklachten (Krul et al., 2009). Afhankelijk van de ernst en de soort complicatie, kan het orthopedisch probleem opgelost worden via aangepaste schoenen, oefentherapie of dient het kind doorverwezen te worden naar een orthopedist (Landauer et al., 2013).