In de zorg voor cliënten met eetproblemen en eetstoornissen ben jij als psychiater vaak een noodzakelijke schakel. Niet elke bezorgdheid rond eten of gewicht wijst op een groot probleem. Bezorgdheden kunnen bij de ene cliënt betekenen dat er vragen zijn rond bepaalde groeithema’s, terwijl dezelfde vragen bij een andere cliënt kunnen wijzen op een eetstoornis. Als psychiater heb je een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van cliënten met een eetstoornis of gewichtsprobleem. Daarnaast speel je ook een rol in preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Een andere taak als psychiater is het bieden van psychiatrische en medicamenteuze ondersteuning bij complexe eetstoornissen en gewichtsproblemen en/of comorbiditeiten.  

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie 

Vanaf het eerste contact kan je groeithema’s bij je cliënt en de context bevragen en versterken. Leg de focus niet op gewicht, maar zet een gezonde leefstijl in de verf. Onze materialen rond communicatie kunnen je hierbij helpen.

Vroegdetectie en vroeginterventie

Signalen herkennen 

Voor vroegdetectie is het belangrijk om kennis en aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op eetproblemen en gewichtsproblemen. De infofiche signalen van een (beginnende) eetstoornis kan je hierbij helpen. Daarnaast kan een goede ernstinschatting je informatie geven over welk niveau van zorg de cliënt nodig heeft. Hiervoor kan je beroep doen op het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen.  

Beginnende eetproblemen

Vroeginterventie vraagt ruimte creëren voor je cliënt (en zijn/haar context) om te groeien, met waar nodig een ondersteunend zetje van jou als betrokken psychiater. Bij vroeginterventie focus je op het versterken van beschermende factoren zoals o.a. een gezonde leefstijl, en de cliënt ondersteunen om risicofactoren te leren opvangen op een manier die bij hem/haar past. Hier kan je ook gebruik maken van verschillende infofiches. De infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht geeft je al een startpunt. 

Somatische klachten 

Als arts is het belangrijk om alle mogelijke somatische gevolgen van een eetstoornis goed te bevragen bij je cliënt, en geen onderwerpen uit de weg te gaan. Ook hier kan ons stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen je helpen.  

Gespecialiseerde zorg 

Binnen gespecialiseerde zorg is kennis op vlak van diagnostiek, motivationeel werken en behandeling van belang. Hierbij gaat het om interventies die enerzijds gericht zijn op symptoomniveau, en anderzijds op interventies die gericht zijn op factoren die het probleem in stand houden. Verdiepende informatie kan je vinden in de verschillende stappenplannen (Eetproblemen en eetstoornissen voor psychologen en CGG, Eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen en Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen). Betrek ouders of andere zorgfiguren zoveel mogelijk (zie Eetproblemen en eetstoornissen voor G-ELP. Er wordt hierbij vertrokken van de verklaringsmodellen voor eetstoornissen en obesitas.  

Terugvalpreventie 

Bij terugvalpreventie ondersteun je de cliënt om het herstel vast te houden. Je kadert periodes van herval en terugval. En je helpt je cliënt zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.  

Samenwerking 

In de zorg voor personen met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je ook samen met andere zorgverleners en met de context van de cliënt.  Raadpleeg de verwijstoolvoor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio.

Datum laatste aanpassing: 12 september 2023