Invoegen

Bij een vermoeden van haperingen i.v.m. eten of gewicht, is invoegen de eerste stap (en mogelijk wel een van de belangrijkste). Voeg in bij het verhaal en het leven van de persoon, maak connectie met wie hij/zij is en wat hij/zij belangrijk vindt. Onthaal de persoon positief als iemand in volle groei. Ook al zou iemand door zijn context aangeduid worden als ‘eet/gewichtsprobleem’, hij of zij is geen eet/gewichtsprobleem. Maak eerst contact met de persoon, niet met het probleem. Probeer de moeilijkheden van de persoon te zien als leerkansen voor iemand die zelf ook hiervoor al heel wat kon oplossen. Spreek de persoon aan als expert in zijn eigen leven, en probeer zicht te krijgen op waar de persoon mee bezig is, kijk breder dan het probleem en maak ook contact met facetten die goed gaan.

Klachten van de persoon kunnen heel divers zijn, en hebben mogelijk niets te maken met eten of gewicht. Neem ook deze klachten serieus, vermijd om bepaalde klachten terug te brengen tot problemen op vlak van eten en gewicht.