Verduidelijken

In deze 5de stap wordt er stilgestaan bij de cliënt: Hoe kijkt de cliënt naar zijn eigen probleem ? Welke invulling geeft hij aan zijn ICE (ideas, concerns & expectancies)? Welke ideeën, verwachtingen en bezorgdheden heeft hij/zij en welke info is daarbij nodig? Verduidelijk wat je aan het doen bent, de vragen die je stelt, het belang van wat je aan het doen bent. Ga bovendien na of er vragen zijn waar men bij geholpen wil worden.

Toets af of er interesse is in enkele nieuwe inzichten in verband met eten en gewicht?

  • Kent men het verschil tussen gezond gewicht en normaal gewicht? Fiche ‘Gezond gewicht’
  • Is men op de hoogte van de negatieve impact van lijngedrag? Fiche ‘Mythe lijnen
  • Wilt men meer weten over hoe eetgedrag zich ontwikkelt? Zie fiche ‘Groeiwijzer
  • Wilt men meer weten over wat goede vaardigheden zijn in verband met eetgedrag? Fiche ‘Eetcompetenties

Infofiche praten over een gezond gewicht

Wat is een gezond gewicht?

Infofiche

– 1008 KB

Infofiche de mythe van lijnen

Waarom is lijnen of ‘op dieet gaan’ een mythe?

Infofiche

– 1.8 MB

Infofiche groeiwijzer

Infofiche met samenvatting van het boek ‘Groeiwijzer’.

Infofiche

– 567 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten

Afwisselend eten is meer dan alleen wat je eet.

Infofiche

– 824 KB