Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis

Kernwoorden

Deel van symptomen van AN, BN of Eetbuistoornis
Vroeger Eetstoornis NAO

A-typische Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa met lage frequentie en/of van beperkte duur, Purgeerstoornis, Eetbuistoornis met lage frequentie en/of van beperkte duur en Nachtelijk eetsyndroom vallen onder de categorie ‘andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis’. Ze worden gekenmerkt door een deel van de symptomen van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of de Eetbuistoornis, en werden vroeger geplaatst binnen de categorie ‘Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven’.   

Enkele voorbeelden:

Atypische anorexia nervosa:  iemand die aan gedragskenmerken van anorexia nervosa voldoet en aanzienlijk vermagerd is, maar een gewicht heeft dat nog binnen normale grenzen valt (bv. personen die voorheen obesitas hadden en flink zijn afgevallen)

Subklinische boulimia nervosa en subklinische eetbuistoornis:  iemand die aan alle kenmerken voldoet van resp. boulimia nervosa of eetbuistoornis, maar minder vaak een eetbui heeft (minder dan 1 keer per week, of minder dan 3 maanden kampen met eetbuien/compensatiegedrag)   

Deze partiële vormen komen vaker voor dan de klassieke eetstoornissen en het klinische beeld hoeft niet minder ernstig te zijn. Ook deze stoornissen gaan gepaard met significant lijden en beperkingen in het functioneren. In een aantal gevallen kan een dergelijke eetstoornis zich ontwikkelen tot een volledig beeld van de klassieke eetstoornissen (ongeveer 1/6 bij BN en 1/7 bij BED in de algemene populatie, de cijfers liggen hoger – rond 1/2 –  bij personen die hulp zoeken voor hun eetstoornis ​[9]​).