Lichamelijke gevolgen van Boulima Nervosa

Hieronder gaan we in op de centrale symptomen bij boulimia nervosa: eetbuien en purgeergedrag. Hoewel er bij BN geen ondergewicht is, kan er nog steeds sprake zijn van ondervoeding, al zij het minder uitgesproken. Potentiële (gevolgen van) ondervoeding worden dus ook best in rekening gebracht.   

Gevolgen van eetbuien

Kernwoorden 
Maag- en darmklachten 
Pancreasstoornissen 
Cholesterolafwijkingen 
Verstoring korte-termijn-regulatie eetgedrag (opioïden, cholecystokinine, serotonine, adrenaline) 

Eetbuien kunnen maag- en darmklachten veroorzaken, zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, maagzweren en zweren van de dunne darm. Ook ontsteking van de slokdarm is een mogelijk gevolg. Deze aandoeningen kunnen ernstig zijn, zoals bij acute maagdilatatie, necrose en scheur van de maagwand, waarbij de patiënt in shock kan gaan ​[4]​. Door de overbelasting van het spijsverteringsstelsel kan pancreatitis ontstaan, wat dringend medisch handelen vereist​ [18]​. Een verhoogde amylaseconcentratie (indicatief voor pancreatitis) kan echter ook het gevolg zijn van gezwollen/beschadigde speekselklieren door de eetbuien​ [17]​.  Bij het vermoeden van een pancreatitis is het dan ook aangewezen om eerder lipase te bepalen4

Afhankelijk van het voedsel dat gegeten wordt tijdens de eetbui, kunnen specifieke gevolgen ontstaan. Zo heeft de persoon bv. een hogere cholesterol als hij veel cholesterolrijk voedsel eet tijdens de eetbui. 

Er zijn bij patiënten met boulimia nervosa een aantal mechanismen verstoord die betrokken zijn bij de korte-termijn-regulatie van eetgedrag, wat gelinkt kan worden aan het ontstaan van eetbuien​ [19]​.  Na braken stijgt de concentratie endogene opioïden. Dit gaat gepaard met een euforisch gevoel en een stijging in eetlust, wat kan bijdragen tot het ontstaan van een (nieuwe) eetbui. Er wordt ook een snellere reactie van cholecystokinine gevonden bij patiënten met eetbuien, een hormoon dat de vertering van vet en proteïne stimuleert, wat het ontstaan van eetbuien in de hand werkt. Koolhydraatrijke voeding verhoogt het serotonineniveau in de hersenen, wat een aangenaam gevoel geeft ​[4]​. Anderzijds komt bij een eetbui ook het stresshormoon adrenaline vrij, wat dan weer gepaard gaat met onaangename ervaringen: benauwdheid, snelle hartslag en transpiratie ​[4]​.  

4 Departement Klinische Biologie MCH Leuven. In België is het gelijktijdig aanvragen van amylase en lipase niet terugbetaald

Gevolgen van purgeergedrag

Er worden in het algemeen drie vormen van purgeergedrag onderscheiden (braken, misbruik van laxeermiddelen, misbruik van diuretica), die een aantal gemeenschappelijke en een aantal unieke gevolgen hebben.

Gevolgen van braken arrow

Kernwoorden 
Inefficiënt
Gebitschade
Keel-en slokdarm/maag/darm letsels
Speekselklieren vergroot
Nierschade
Oedemen
Verlies elektrolyten en mineralen
Metabole alkalose 

 

Braken is een inefficiënte methode om gewichtstoename na een eetbui tegen te gaan, de helft van het voedsel wordt toch verteerd [4]. 

 

Het herhaalde contact met het zure braaksel tast het gebit, de keel en de slokdarm aan. Het gebit slijt af en wordt gevoeliger doordat de bescherming van het binnenste van de tanden afneemt. Dit gaat gepaard met een verhoogd risico op abcessen en ontsteking van de pulpa (binnenste van de tand) en  het wortelkanaal.  De patiënt heeft meer last van cariës, en ook tandvlees, mond en tong kunnen ontsteken. Door het contact met het zure braaksel  heeft  de patiënt ook vaak keelpijn en een (chronisch) hese stem. De slokdarm geraakt geïrriteerd, en er kunnen zweren, ontstekingen en bloedingen ontstaan (ook in de maag en de dunne darm). Door hevig braken kunnen er petechiën ontstaan in het aangezicht en meer specifiek infra-orbitaal. 

 Het braken wordt na verloop van tijd steeds gemakkelijker, en er kan reflux ontstaan ten gevolge van de chronische relaxatie van de sfincter. Een typisch signaal van braken is dat er wonden ontstaan op de rug van de hand, door contact tussen de huid en tanden bij het uitlokken van het braken (teken van Russell) [4, 28, 17] 

 

Beschadiging van de afvoerkanalen van de speekselklieren kan leiden tot een parotitis en gaat gepaard met een hogere amylaseconcentratie. De speekselklieren zijn ook vaak vergroot [4, 28, 18, 17, 20]. Een pancreatitis kan ook verhoogde amylasewaarden veroorzaken. Het is belangrijk om enkel amylase te bepalen bij duidelijke kliniek van parotitis, aangezien amylasestijging ook tal van andere oorzaken  heeft (bv. nierinsufficiëntie, galblaasontsteking…) of ook van onbekende oorsprong kan zijn. Bij een klinische verdenking van pancreatitis is het aangewezen om enkel lipase te bepalen. Screening met amylase én lipase is niet aan te raden en ook niet terugbetaald in België5. Pancreatitis presenteert zich via buikpijn en braken, komt voor bij eetstoornissen (wellicht gelinkt aan het verstoord/chaotisch eetpatroon) en is een gevaarlijke aandoening die dringend medisch handelen noodzaakt [4, 29, 30] 

 

Via het braaksel gaat heel wat vocht verloren, en geraakt de vochtbalans verstoord. Uitdroging kan gepaard gaan met duizeligheid en flauwvallen. Er kunnen glomerulaire functiestoornissen ontstaan die zich herstellen bij rehydratatie. Er kunnen echter ook nierstenen en nierschade ontstaan, en in zeldzame gevallen wordt acuut en chronisch nierfalen beschreven. In tegenstelling tot bij ondervoeding gaat deze vorm van vochtverlies gepaard met een verhoogde concentratie van antidiuretisch hormoon (ADH) en aldosteron, waardoor vocht wordt vastgehouden. Er ontstaat dus oedeem ondanks het vochtverlies. Na stoppen van het purgeergedrag kan een sterk oedeem ontstaan, dat enkele dagen tot weken kan aanhouden [4, 3, 18] 

 

Verder is er een verlies van belangrijke elektrolyten en mineralen, o.a. kalium en magnesium. Kalium speelt een rol bij intra- en extracellulair vloeistofvolume, en bij elektrochemische activiteit van zenuw- en spiercellen. Hypokaliëmie gaat gepaard met het risico op acute hartstilstand. Magnesiumtekort kan leiden tot verwardheid, spierzwakte, spierkrampen en hartritmestoornissen. Bovendien verhoogt magnesiumtekort verlies van kalium via de urine [4, 3].  

 

Bij een lage kaliuminname kan een metabole alkalose ontstaan, een te hoge pH waarde van het bloed door een tekort aan zure stoffen in verhouding tot basische stoffen (kalium (K+) wordt geresorbeerd en waterstof (H+) uitgescheiden). Ook zuurverlies via het braaksel en de urine dragen bij tot metabole alkalose. Metabole alkalose gaat gepaard met symptomen van dehydratatie, spierkrampen en prikkelbaarheid [4, 17, 18, 31] 

 

In zeldzame gevallen kan braken ook leiden tot een maagbloeding, aspiratiepneumonie (acute longschade na aspiratie van maaginhoud), ribfracturen en scheurtjes in de slokdarm. Deze complicaties kunnen levensbedreigend zijn, zoals bij een slokdarm- of maagruptuur. Bij chronisch braken kan een Barrett-oesofagus ontstaan, wat kan leiden tot slokdarmkanker [28, 4, 18, 17] 

 

Aandachtspunt 

Ipecacsiroop/emetine, een braakmiddel dat wordt gebruikt om overdosissen te behandelen, wordt soms gebruikt door patiënten met een eetstoornis als purgeermiddel. Het middel stapelt zich op in het lichaam, en deze opstapeling kan dodelijke gevolgen hebben [28, 18] [1] Departement Klinische Biologie MCH Leuven.

 

5 Departement Klinische Biologie MCH Leuven.

Gevolgen van misbruik van laxeermiddelen arrow

Kernwoorden
Inefficiënt
Gewenning
Verlies elektrolyten/mineralen
Metabole alkalose
Verlamming darmfunctie
Afhankelijkheid
Beschadiging darmwand 

 

Laxeermiddelen gebruiken is een inefficiënte methode om gewichtstoename na een eetbui tegen te gaan, 90% van het voedsel wordt door het lichaam opgenomen​ [4]​. Er bestaan verschillende categorieën, waarvan stimulerende laxeermiddelen (bv. Bisacodyl, sennapreparaten) de meeste medische complicaties hebben ​[28]​. Veel van deze middelen zijn vrij verkrijgbaar (bv. bij drogisterijen zoals Kruidvat of (online) apotheken).

 

Laxeermiddelen gaan gepaard met gewenning, waardoor steeds hogere dosissen gebruikt moeten worden om hetzelfde effect te bereiken. De darm wordt ook lui. Stoppen met laxeermiddelen gaat dan ook vaak gepaard met constipatieklachten. Verder kunnen aambeien ontstaan door het persen, en in uitzonderlijke gevallen een rectumprolaps of uitstulping van de endeldarm​ [28, 18, 17]​.

 

Net zoals bij braken is er een verlies van belangrijke elektrolyten en mineralen, o.a. kalium en magnesium, met bijhorende gevolgen voor spieren en hart, en is er een verstoring van de vochtbalans. Bij misbruik van laxeermiddelen verliest het lichaam heel wat vocht via waterige diarree. Er is sprake van uitdrogingsverschijnselen en van oedeem t.g.v. verhoogde aldosteron-concentratie. Via de nieren gaan ook zuren verloren, wat bijdraagt aan een metabole alkalose. Een (hyperchloremische) acidose wijst op ernstig misbruik van laxeermiddelen​ [4, 3, 17, 18]​.

 

Misbruik van laxeermiddelen kan in zeldzame gevallen gepaard gaan met een algehele verlamming van de darmfunctie (ileus), een levensbedreigende complicatie waarbij er rotting kan optreden in de darm en de patiënt in shock kan gaan. Chirurgische verwijdering van een deel van de darm kan noodzakelijk zijn​ [4]​. Bij sommige patiënten kan als complicatie van het laxeermiddelenmisbruik diarree met dehydratatie en constipatie ontstaan. In heel ernstige gevallen kan dit gepaard gaan met een permanente afhankelijkheid van laxantia (cathartisch colon) ​[3, 28]​.

 

Door de toxische werking van de laxeermiddelen treedt beschadiging van het zenuwstelsel van de darmwand op. Er kan een zwarte verkleuring van de darmen ontstaan, die gepaard kan gaan met bloedverlies (melanosis coli). Dit risico bestaat vooral bij prikkelende laxeermiddelen zoals bisacodyl en sennapreparaten (die ook in afslankende ‘kruidenthee’ worden gebruikt)​ [4, 3]​.

Gevolgen van misbruik van diuretica arrow

Kernwoorden
Elektrolytenstoornissen
Dehydratatie
Oedeem
Metabole alkalose 

 

Gewichtsverlies via diuretica  berust op vochtverlies en niet op vetafname [4, 32]. 

Net zoals bij braken en laxeren is er verstoring van de vochtbalans en treden elektrolytenstoornissen op. Er is sprake van uitdrogingsverschijnselen en van oedeem t.g.v. verhoogde aldosteron-concentratie. Na het stoppen met de diuretica kan een sterk oedeem optreden, dat nog enkele dagen tot weken kan aanhouden [4]. Uitdroging kan leiden tot duizeligheid en flauwvallen, maar ook tot nierstenen en nierschade [4]. Verhoogde aldosteron draagt bij tot kaliumverlies via de nieren [18] met bijhorende risico’s voor het hart. 

De elektrolytenstoornissen hebben meestal betrekking op hypokaliëmie, hypochloremie en metabole alkalose [28] (bij de lisdiuretica en de thiazidediuretica). Bij (misbruik van) kaliumsparende diuretica kan hyperkaliëmie, hyperchloremie en metabole acidose ontstaan [32] 

Tabel 2. Voornaamste lichamelijke symptomen van purgeergedrag (gebaseerd op [6, 7])

Basismechanisme Kenmerken Gevolgen 
 Braken  
Vochtverlies via braaksel Uitdroging  Duizeligheid, flauwvallen, nierstenen, nierschade
 Verhoging antidiuretisch hormoon en aldosteron Oedeem 
Verlies van elektrolyten en  mineralenHypokaliëmie Hartproblemen, hartstilstand, metabole alkalose  
 Magnesiumtekort Kaliumtekort, verwardheid, spierzwakte, kramp en hartritmestoornissen
Verlies van zuur via braaksel en urineMetabole alkalose pH bloed >7,45 
Dehydratatie, spierkrampen, prikkelbaarheid
Mechanische schade Aantasting gebit Ontstekingen, gevoeligheid 
 Aantasting keel Heesheid, keelpijn 
 Aantasting slokdarm, maag, dunne darmOntstekingen en bloedingen 
Scheurtjes in slokdarm (Mallory-Weiss-syndroom) 
Scheur van de slokdarm (Boerhaavesyndroom) Barret-oesofagus 
 Aantasting afvoerkanalen speekselklieren Hogere amylaseconcentratie  
 Chronische ontspanning  
sfincter 
Reflux 
Geweld van het braken Ribfracturen 
 Braaksel in de luchtwegen   Aspiratiepneumonie,longschade 
 Laxeren  
Vochtverlies door diarree Verhoging antidiuretisch hormoon en aldosteron Oedeem 
 Uitdroging Duizeligheid, flauwvallen, nierstenen, nierschade 
Verlies van elektrolyten en mineralenHypokaliëmie Hartproblemen
Metabole alkalose  
 Magnesiumtekort Kaliumtekort 
Verwardheid, spierzwakte, kramp en hartritmestoornissen
Verlies van zuur via urine  Metabole alkalose pH bloed >7,45 
Dehydratatie, spierkrampen, prikkelbaarheid 
Verlies van base via stoelgang6Metabole acidose pH bloed < 7,35 
Hoofdpijn, misselijkheid, slaperigheid 
Mechanische schade Luie darm Constipatie 
Aambeien 
Ileus of verlamming
Rectumprolaps 
Cathartisch colon  
Zenuwschade Beschadiging zenuwstelsel van darmwand Melanosis coli 
 Diuretica  
Vochtverlies via urine Verhoging antidiuretisch hormoon en aldosteron Oedeem 
 Uitdroging Duizeligheid, flauwvallen, nierstenen, nierschade 
Elektrolytenstoornissen Hypokaliëmie Hartproblemen 
 Hypochloremie  (metabole alkalose) Dehydratatie, spierkrampen,  misselijkheid 
6 Bij ernstig misbruik van laxeermiddelen. 

Tabel 3. Elektrolytenniveaus bij de verschillende purgeermethoden (gebaseerd op [24], p.99)

   Bloed    Urine  
Methode Natrium Kalium Chloride Bicarbonaat pH Natrium Kalium Chloride 
Braken ↑/↓/normaal ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 
Laxeren ↑/ normaal ↓ ↑/↓ ↓/↑ ↓/↑ ↓ ↓ Normaal/↓ 
Diuretica ↓/ normaal ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Aandachtspunten 

*Naast misbruik van laxeermiddelen of diuretica kan er ook misbruik zijn van insuline, schildklierhormoon of dieetpillen (amfetamines) 

*Sommige patiënten gebruiken toxische stoffen om braken op te wekken zoals schoonmaakmiddelen, shampoo, medicijnen… [3] 

*Het serum kalium kan normaal zijn bij een ernstig verlaagd totaal lichaamskalium, waardoor er toch hartritmestoornissen kunnen optreden [3]  

*Bij ongeveer de helft van de patiënten met boulimia nervosa is sprake van menstruatiestoornissen (oligomenorroe of amenorroe), die gelinkt kunnen worden aan episodes van ondervoeding of gewichtsverlies, aan te hoge prolactineniveaus door de eetbuien, en aan psychische stress (angst/depressie) [18].