Lichamelijke gevolgen van de eetbuistoornis/binge eating disorder

Gevolgen van eetbuien

Kernwoorden 
Multipele fysieke problemen 
Cave geassocieerde obesitas 

Zie ook Gevolgen van eetbuien bij Boulimia Nervosa

Onderzoek toont dat de eetbuistoornis (huidig of in het verleden) geassocieerd is met een wijd gamma van medische aandoeningen. Er worden associaties gevonden met: 

 • Gastro-intestinale problemen 
 • Musculoskeletale problemen 
 • Hart- en vaatziekten 
 • Neurologische problemen 
 • Endocrinologische problemen 
 • Ademhalingsproblemen 
 • Huidproblemen 
 • Voortplantingsproblemen 
 • Immuunstoornissen 
 • Endocrinologische problemen 

Personen met Binge Eating Disorder (BED) én obesitas lopen verhoogd risico op ademhalingsproblemen, huidproblemen en gastro-intestinale problemen in vergelijking met personen met BED zonder comorbide obesitas.  Echter, personen met BED (in de voorgeschiedenis) lopen een verhoogd risico op componenten van het metabool syndroom (diabetes en andere endocrinologische problemen, hart- en vaatziekten), onafhankelijk van hun gewichtsstatus. Screening op eetbuien bij personen met overgewicht of bij risicogroepen voor een eetstoornis (zie Detectie en diagnostiek – Screening) is dus belangrijk in de huisartsenpraktijk, zodat behandeling van de stoornis tijdig gestart kan worden en zo ook de risico’s op medische comorbiditeiten verminderd kan worden​ [33]​. Dit kan door expliciet te vragen naar een gevoel van controleverlies bij het eten, en naar de hoeveelheid voedsel die dan wordt gegeten7​ [34]​.  

Gevolgen van overgewicht

Kernwoorden 
Mechanische complicaties 
Stofwisselingsproblemen 

Frequente eetbuien kunnen overgewicht en obesitas veroorzaken. Gevolgen van overgewicht hangen samen met overbelasting door het gewicht en met stofwisselingsproblemen​ [4, 35]​.  

Enkele voorbeelden:  

 • Orthopedische problemen (belasting van rug en knieën) 
 • Verminderde mobiliteit 
 • Jicht, artritis 
 • Blount disease (groeistoornis van het scheenbeen) 
 • Epifysiolyse van de femurkop  
 • Discuslijden 
 • Insulineresistentie, diabetes mellitus type II 
 • Verstoord lipidenpatroon in het bloed 
 • Slaapproblemen bv. slaapapneu (verminderd concentratievermogen overdag) 
 • Astma 
 • Huidafwijkingen (striemen, slechte wondheling) 
 • Hoge bloeddruk 
 • Hart- en vaatziekten (artherosclerose, linker ventrikel hypertrofie, veneuze insufficiëntie, veneuze trombose) 
 • (Niet-alcoholische) leversteatose, galstenen, pancreatitis, gastro-oesofagale reflux 
 • Vruchtbaarheidsproblemen (bv. poly-cystisch ovariumsyndroom, menstruatieproblemen, infertiliteit) 
 • Verhoogd risico op diverse kankers 
 • Hersenbloedingen en herseninfarcten 

Tabel 4. Voornaamse lichamelijke symptomen van de eetbuistoornis

Basismechanisme Voorbeelden Effecten en symptomen 
Hormonale effectenDopamine ↑
Serotonine ↑
Snellere reactie van cholecystokinine
Eetbuien houden zichzelf in stand
 Adrenaline ↑ Benauwdheid 
Overbelasting spijsverteringsstelsel Maag- en darmzweren 

Maag-darm klachten
 RefluxOntsteking slokdarm
Acute maagdilatatie 
Necrose van de maagwand
Scheur van de maagwand 
Pancreatitis
Ontsteking slokdarm
‘acute buik’: hevige buikpijn,  opgezette buik, gespannen  buikspieren, koorts, snelle ademhaling, snelle hartslag,  shock  
Gewichtsgerelateerde comorbiditeiten  Overbelasting door gewicht Mechanische complicaties 
 Metabole veranderingen Cardiovasculaire en metabole complicaties 

Het item is (Engelstalig): “On average, how often have you eaten extremely large amounts of food at one time and felt that your eating was out of control at that time?”