Provinciale zorgpunten eetstoornissen  

Contactgegevens zorgpunten

Nausika Desmet

West – Vlaanderen
Nausika.Desmet@cgg.be
050/33 96 27 

Yvienne Goris

Limburg 
Yvienne.Goris@DAGG-CGG.be    
011/54 23 62 

Lize Bastiaens

Limburg  
Lize.Bastiaens@DAGG-CGG.be  
011/54 23 62 

Kim De Wachter    

Antwerpen  
Kim.dewachter@vagga.be  
032/56 91 00   

Antje Uytterhaegen     

Vlaams Brabant 
Antje.Uytterhaegen@cgg-vbo.be  
0476/995710

Lien Aelbrecht

Brussel  
Lien.Aelbrecht@cgg-brussel.be  
022/47 61 50     

Lore Van Cauteren

Oost-Vlaanderen  
Lore.VanCauteren@zov.be  
078 15 55 70

Hoe werken ze?

Binnen elke Vlaamse provincie en Brussel is 1 referentiepersoon voor eetstoornissen aangesteld. Deze referentiepersonen zijn tewerkgesteld binnen een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG), die nauw samenwerken met de netwerken Geestelijke Gezondheid (GG) en de ambulante hulpverleners (vb. privé praktijken, groepspraktijken,…), onder leiding van het Kenniscentrum Eetexpert.  

Wat is hun taak?

De taak van de referentiepersonen eetstoornissen bestaat erin om  

  • Het reeds bestaande zorgaanbod binnen de provincie in kaart te brengen 
  • CGG medewerkers bij te staan ivm hun zorgaanbod bij eetstoornissen  
  • Gespecialiseerde ambulante psychologen uit het lokale netwerk GG te ondersteunen 
  • Op basis van de vastgestelde noden, in samenwerking met Kenniscentrum Eetexpert en de netwerken GG ook een bijkomend innovatief zorgaanbod voor eetstoornissen uit te werken, bv. in de vorm van groepsaanbod en familiegroepen 

Wat doen de provinciale zorgpunten eetstoornissen voor jou?

Jij kan –als zorgverlener- beroep doen op de referentiepersoon eetstoornissen uit jouw provincie voor  

  • Vorming  
  • Advieslijn  
  • Inhoudelijke ondersteuning via bv. casusbesprekingen, supervisies  
  • Vraag naar innovatief materiaal  
  • Liaison functie voor 1e lijn hulpverleners: inschattingshulp voor huisartsen, eerste lijn psychologen…